Web weergave

De recente problemen met het eHealth-platform zijn onder meer een gevolg van de keuze voor een systeem met deelcomponenten, zegt eHealth-topman Frank Robben. Er wordt gewerkt om de systemen betrouwbaarder te maken, maar alle partners moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen.

ACTUEEL

Er is eindelijk een regeling voor de 16 miljoen euro die in het vorige akkoord was opzij gezet voor de ondersteuning van huisartsenpraktijken. De discussies op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen gingen maandag 18 maart onder meer nog over de concentratie van borstkankerzorg, en de berekening van de 'conventiecijfers'.

ACTUEEL

De coronapandemie, uitgebroken in China in december 2019, verspreidde zich razendsnel en slaat begin 2020 over naar Italië en andere Europese landen. België registreert eind februari de eerste gevallen. Om de pandemie mee te helpen bestrijden, werd topambtenaar Christiaan Decoster (nu 73) terug uit pensioen gehaald. In deze en volgende edities van Artsenkrant getuigt hij over deze turbulente periode.

ACTUEEL

Op vraag van coronacommissaris Pedro Facon en kabinetschef van minister Vandenbroucke Jan Bertels schreef de jurist Christiaan Decoster mee aan heel wat nieuwe wetgeving om de pandemie te helpen bedwingen. Daarvoor werkte hij intens samen met diverse niveaus en met vele instanties.

ACTUEEL

Een aantal recente problemen met de eHealth-toepassingen ontstonden omdat er in softwarepakketten afhankelijkheden werden ingebouwd die niet nodig waren, zei Frank Robben tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Volksgezondheid. Hij gaf als voorbeeld de controle op zorgrelaties tussen patiënt en zorgverstrekkers.

ACTUEEL

Consultaties hervormen gebeurt best door voor elke discipline uit te gaan van een 'basisraadpleging' van twintig (of vijftien) minuten. Daarop kan een multiplicator toegepast worden in functie van de pathologie en een aantal indicatoren. Ook voor 'aanverwante verstrekkingen' is het uitgangspunt een 'relatieve waardeschaal'. Het ASGB wil hierover de beroepsgroep bevragen.

ACTUEEL

NEED, een project van het KCE en Sciensano, heeft een wetenschappelijk kader opgesteld voor de beoordeling van onvervulde behoeften van patiënten.

ACTUEEL

Door de vergrijzende bevolking, en de steeds toenemende therapeutische mogelijkheden, is vroegtijdige zorgplanning (VZP) brandend actueel. Hoewel zorg- en hulpverleners positief staan tegenover samenwerken rond VZP, is dit nog niet ingeburgerd in de Vlaamse eerste lijn, blijkt uit het onderzoek van dr. Silke Francq.

ACTUEEL

"Met onze thesis wilden we vooral iets echt nuttigs doen en een onderwerp behandelen dat wat kan betekenen voor andere artsen. Je steekt uiteindelijk heel veel tijd in die masterproef, het is dan niet leuk dat ze ergens stof ligt te vergaren."

ACTUEEL

Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is de huidige benaming van wat vroeger ook wel posttraumatische dystrofie, reflex algodystrofie of atrofie van Sudeck (*) werd genoemd. Twee types CRPS worden beschreven. Onderstaand artikel spitst zich toe op het type 1, dat 90% van de gevallen van CRPS opeist.

DOSSIER PIJN

Fantoompijn wordt omschreven als pijn afkomstig uit het deel van een lidmaat dat door amputatie werd verwijderd. Luidens deze definitie moet fantoompijn worden onderscheiden van pijn in de stomp, met name het deel dat nog wél aanwezig is. Fantoompijn, wat moeten we er ons bij voorstellen?

DOSSIER PIJN

Vulvodynie wordt gedefinieerd als chronische pijn ter hoogte van de vulva, die minstens drie maanden aanwezig is en geen aanwijsbare oorzaak heeft. Dat betekent dat men er zich van vergewist dat er geen andere, identificeerbare oorzaak bestaat voor de pijn. Anders gezegd, vulvodynie is een uitsluitingsdiagnose.

DOSSIER PIJN

Patiënten met vulvodynie zijn meestal vrouwen met een blanco anamnese, die zich aanmelden met oppervlakkige pijn bij coïtale seks. De pijn wordt als branderig of schurend omschreven. Sommige vrouwen verwijzen naar pijn bij aanraking van een open wonde: rauwe, ruwe pijn. De pijn wordt typisch gevoeld vanaf (poging tot) penetratie.

DOSSIER PIJN

Met een sensibiliseringscampagne wil de Vlaamse Vereniging voor Hoogsensitieve Personen vzw, kortweg HSP Vlaanderen, hoogsensitiviteit beter bekend maken bij Vlaamse huisartsen. "Vroegdetectie is cruciaal en de huisarts speelt hierin een cruciale rol."

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Met z'n Hue-producten maakt Philips al heel wat jaren furore op het gebied van slimme verlichting. Onlangs besloot de fabrikant het gamma te verbreden met beveiligingsproducten, waaronder camera's én deze handige Hue Secure-contactsensoren.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Bij 'akoestiek' denkt u wellicht spontaan aan concertgebouwen of theaterzalen. Maar ook in de artsen-praktijk is akoestiek belangrijk voor het welzijn en comfort van arts en patiënt.

PRAKTIJK

In een recent advies doet de Orde der artsen uitspraak over de uitwisseling van medische informatie tussen een gynaecoloog en een kinderarts in het kader van een geboorte.

PRAKTIJK

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

is arts-specialist in opleiding orthopedie en arts-expert kwaliteitsbeleid bij FOD Volksgezondheid. In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

ACHTERKRANT