dr. Tina Decorte en dr. Sam Schelfout

...

CRPS type 1 wordt omschreven als een syndroom gekenmerkt door continue, spontane of uitgelokte regionale pijn, die zowel naar intensiteit als naar duur disproportioneel is met de pijn die iemand normaal gezien voelt na een trauma of letsel. Complex regionaal pijnsyndroom Fantoompijn wordt omschreven als pijn afkomstig uit het deel van een lidmaat dat door amputatie werd verwijderd. Fantoompijn Vulvodynie wordt gedefinieerd als chronische pijn ter hoogte van de vulva, die minstens drie maanden aanwezig is en geen aanwijsbare oorzaak heeft. Vulvodynie (I) Vulvodynie (II)