...

Ondanks de medische en wetenschappelijke vooruitgang blijven er nog behoeften waaraan de huidige zorg niet of onvoldoende beantwoordt. Maar wat zijn die behoeften juist, en waaraan hebben de patiënten echt nood? En welke moeten prioriteit krijgen? Dat zijn de vragen waar NEED (Needs Examination, Evaluation, and Dissemination), een project van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en Sciensano een antwoord op zoekt. De partners ontwikkelden een template waarmee gegevens op een wetenschappelijke, gestructureerde en geharmoniseerde manier kunnen worden verzameld. Het onderzoeksteam bepaalde 23 criteria om onvervulde behoeften zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Elk criterium wordt gemeten aan de hand van één of meerdere indicatoren. Voor het criterium 'impact van de ziekte op de lichamelijke gezondheid' bijvoorbeeld zijn de indicatoren 'pijnlijke lichamelijke symptomen' en 'optreden of toename van pijn' van toepassing. Met enige aanpassingen is het kader ook bruikbaar voor zeldzame ziekten. De resultaten worden opgenomen in een publiek toegankelijke Europese databank. Dankzij deze databank zullen beleidsmakers en zorgprofessionals kunnen nagaan welke behoeften vervuld zijn en welke niet, zodat ze hun keuzes daarop kunnen baseren. Zestien EU-lidstaten hebben al expliciet hun steun toegezegd aan het project. Het staat ook op de agenda van een Europese conferentie in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.