Alles over Europa

Een internationale groep heeft een meta-analyse uitgevoerd van het effect van de voeding op de geestelijke gezondheid. Ongezond eten correleert met een hoger risico op depressie. Omgekeerd verlaagt een mediterrane voeding het risico op depressie met een derde.

Direct werkende antivirale middelen hebben de prognose van patiënten die geïnfecteerd zijn met het hepatitis C-virus (HCV), sterk verbeterd, ook in geval van een gedecompenseerde cirrose. Een analyse van de gegevens van het Europese register van levertransplantatie geeft een idee van de impact van die behandeling.

Het congres van Glasgow is duidelijk meer gericht op de problematiek van hiv in Europa dan zijn Noord-Amerikaanse tegenhanger, de CROI. Op het congres werd een update gegeven van de evolutie van het '90-90-90'-beleid op het oude vasteland.

Er bestaat wel degelijk een link tussen osteoporose en dementie. Dat wordt bevestigd door een Duitse groep, die de gegevens heeft geanalyseerd van een groot aantal Europeanen. De meeste recente studies daaromtrent werden echter uitgevoerd buiten Europa.

Intra-uteriene blootstelling aan luchtvervuiling in de concentraties die gewoonlijk in Europa worden gemeten, zou epigenetische veranderingen teweegbrengen in het genoom van de placenta. Dat zou complicaties kunnen veroorzaken bij de zwangere vrouw en de foetus.

Nog geen kwartier, de tijd om de resultaten van de ZAP2-studie in de plenaire sessie te presenteren, dat was voldoende om de hoop van de zowat veertig miljoen patiënten met gonartrose in Europa in rook te doen opgaan. Een jaarlijks infuus van zoledroninezuur gedurende twee jaar vermindert de pijn en verhoogt het functioneren van de patiënten nauwelijks meer dan de placebo en blijkt bovendien geen invloed te hebben op de ziekteactiviteit en blijkt dus het gewricht niet te beschermen.

Franse vorsers hebben onlangs aangetoond dat Bacillus cereus, een bacterie die overal wordt aangetroffen en voedselinfecties veroorzaakt, ook nosocomiale infecties kan veroorzaken, die soms dodelijk zijn. Uit hun onderzoek blijkt dat die infectie in het ziekenhuis niet mag worden verwaarloosd.

Nog een kwalijk gevolg van de evolutie. De verschillen in vatbaarheid voor migraine tussen het noorden en het zuiden van de aarde zouden het gevolg zijn van een genetische variatie van een bepaalde locus die heeft meegespeeld bij de progressieve aanpassing van een gedeelte van de mensheid aan het koude klimaat in het noordelijke halfrond.

Op het laatste International Liver Congress, dat heeft plaatsgevonden in Parijs, heeft de leiding van het EuroAids-programma de resultaten bekend gemaakt van een pan-Europese studie die werd uitgevoerd in het reële leven (real life data). De studie bevestigt de werkzaamheid en veiligheid van direct werkende antivirale middelen bij patiënten met een hiv-HCV-co-infectie.

Jean-Jacques Amy voert al tientallen jaren strijd voor een brede en vrije toegang tot contraceptie en voor het recht van de vrouw om een ongewenste zwangerschap te onderbreken. Bij analyse van de huidige situatie blijkt dat die doelstelling in Europa niet is bereikt, verre van, en dat er veeleer een tendens is om de rechten te beknotten. Hij vraagt de European Society for Contraception and Reproductive Health dan ook om haar werkterrein uit te breiden tot buiten het strikt wetenschappelijke en 'militante' acties te ondernemen om deze rechten te verdedigen.

De auteurs winden er geen doekjes om: volgens het rapport van 2017 over het gebruik van legale en illegale drugs zijn alcohol en tabak de middelen die de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mens inhouden. In 2015 zouden meer dan 250 miljoen levensjaren verloren zijn gegaan door alcohol en tabak, veel meer dus dan als gevolg van cannabis, heroïne en cocaïne.

In de ALUR-studie werden patiënten met een gevorderde/metastatische ALK-positieve longkanker (NSCLC) in tweede lijn behandeld met chemotherapie versus alectinib, nadat ze progressief waren geworden op een eerstelijnschemotherapie en crizotinib of intolerant.

Voor de allereerste keer heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration haar goedkeuring verleent tot commercialisering van een robot met artificiële intelligentie die een diagnose van diabetische retinopathie kan stellen uitgaande van foto's ... zonder tussenkomst van een specialist. Het algoritme van de robot blijkt in bijna 90% van de gevallen een juiste diagnose op te leveren.

Een grote internationale studie toont aan dat je met een MRI van de prostaat meer agressieve kankers kunt detecteren (die dus moeten worden behandeld) en dan je dan minder kankers zult detecteren (die allicht niet zullen evolueren) dan met standaardbiopsies. Zo kan je beter de patiënten selecteren bij wie een invasieve prostaatbiopsie geïndiceerd is en kan je het totale aantal biopsies met ongeveer een kwart verlagen.

We vergeten het soms weleens, vooral de laatste jaren, maar het letterwoord CROI verwijst ook naar opportunistische infecties. We beginnen ons persoverzicht van de laatste CROI, die onlangs heeft plaatsgevonden in Boston, dan ook met een belangrijke studie over de preventie van tuberculose bij hiv-geïnfecteerde patiënten.

Dat is zowat de heilige graal voor diabetespatiënten: een continue, minder invasieve controle van de glykemie dan door vingerprikken, zonder eraan te moeten denken en vooral zonder dat je dat merkt. Er wordt meer en meer onderzoek verricht naar intelligente contactlenzen.

Statines en aspirine zijn twee hoekstenen bij de preventie van cardiovasculaire accidenten, maar die worden significant minder voorgeschreven aan hiv-geïnfecteerde patiënten dan aan hiv-negatieve patiënten. Dat is eigenlijk verwonderlijk, als je weet dat hiv-geïnfecteerde patiënten een hoger cardiovasculair risico lopen en ook vroeger cardiovasculaire accidenten ontwikkelen zoals instabiele angina pectoris, myocardinfarct, CVA, atriumfibrillatie en hartfalen.

Kaas bevat veel verzadigde vetten en veel slechte cholesterol en wordt daarom door cardiologen ontraden. Een recente studie zou kaas echter in ere kunnen herstellen. Die studie leert inderdaad dat dagelijkse consumptie van een kleine hoeveelheid kaas een beschermend effect zou kunnen hebben op de cardiovasculaire gezondheid.