...

De RESPOND-studie heeft de gegevens verzameld van 20 865 seropositieve patiënten, die met antiretrovirale middelen werden behandeld gedurende gemiddeld 4,8 jaar (19 cohortes verspreid over Europa en Australië). Tijdens de follow-up heeft 4% van de patiënten diabetes ontwikkeld. Diabetes werd gedefinieerd als een glykemie > 200 mg/dl, een HbA1c-gehalte > 6,5% of inname van een antidiabeticum. De totale incidentie bedroeg dus 7,8 gevallen per 1000 patiëntjaren.Vier factoren correleerden met een hoger risico op ontwikkeling van diabetes:Het vrouwelijke geslacht correleerde met een lager risico op diabetes: het risico was 31% lager dan bij mannen.Ref.: Rupasinghe D. et al. Abstract OAB0402, IAS 2023, Brisbane.