...

Volgens die studie wordt de diagnose van hiv-infectie in Europa in de helft van de gevallen te laat gesteld, als het immuunsysteem van de patiënten al sterk verzwakt is. Die vaststelling is niet zonder gevolgen. De incidentie van aids was bij die patiënten 9-maal hoger en ook de sterfte binnen 12 maanden na de diagnose was significant hoger. Een goede reden om nog meer aandacht te besteden aan preventie, screening en snel opstarten van de behandeling.In Europa wordt een hiv-infectie in de helft van de gevallen laat gediagnosticeerdDe vorsers hebben de klinische gegevens doorgenomen van de patiënten bij wie tussen 2010 en 2016 voor het eerst een diagnose van hiv-infectie was gesteld, in twee grote cohorten, namelijk EuroSIDA en COHERE, teneinde na te gaan bij hoeveel patiënten de diagnose van hiv-infectie in Europa laat wordt gesteld en welke invloed een late diagnose heeft op de gezondheid na een jaar. Ze hebben daarbij vooral gekeken naar het percentage patiënten waarbij het immuunsysteem bij inclusie in de studie sterk verzwakt was (d.w.z. aantal CD4-cellen < 350/mm³ en/of aids).In de twee geanalyseerde cohorten werden zeker niet alle patiënten opgenomen die in een land positief bleken te zijn op hiv. Daarom hebben de vorsers ook het totale aantal diagnoses van hiv-infectie geteld. Uitgaande van de hypothese dat het percentage late diagnose hetzelfde is in de twee onderzochte cohorten als in de algemene bevolking, hebben ze het aantal late diagnoses van hiv-infectie geraamd in West-, Centraal- en Oost-Europa.In het totaal werden 39.204 patiënten bij wie een diagnose van hiv-infectie was gesteld, in de studie opgenomen. Het gemiddelde aantal CD4-cellen op het ogenblik van de diagnose was 365, dus maar net hoger dan de bovenvermelde afbreekwaarde van 350. Bij bijna de helft van de patiënten, 48% om precies te zijn, van de twee cohorten werd de diagnose van hiv-infectie laat gesteld (die patiënten hadden dus al minder dan 350 CD4-cellen/mm³ en/of tekenen van aids ongeacht het aantal CD4-cellen).West-EuropaDe overgrote meerderheid van de patiënten van de cohortonderzoeken EuroSIDA en COHERE leefden in 13 landen van West-Europa (38.511 patiënten). In heel West-Europa werd in de periode 2010-2016 bij ongeveer 211.000 patiënten een diagnose van hiv-infectie gesteld. Als het percentage late detectie (48%) dat in de cohortonderzoeken werd gemeten, kan worden doorgetrokken naar heel West-Europa, zou de diagnose van hiv-infectie bij meer dan 102.000 patiënten laat zijn gesteld.RuslandIn de cohorten zaten ook 514 patiënten uit vier landen in Oost-Europa (Wit-Rusland, Estland, Rusland en Oekraïne). Gezien het zeer grote aantal hiv-geïnfecteerde patiënten in Oost-Europa (786.000) en het percentage late detectie in die streek (47% in de cohortonderzoeken), mag worden aangenomen dat tijdens de studieperiode de diagnose van hiv-infectie laat werd gesteld bij meer dan 370.000 patiënten (in Rusland alleen al 249.000).Centraal-EuropaSlechts 179 patiënten waren afkomstig uit Centraal-Europa en meer bepaald Polen. Rekening houdende met het aantal gevallen dat in die regio werd gediagnosticeerd (32.000) en het hoge percentage late diagnose in de cohortonderzoeken (64%), wordt het aantal patiënten bij wie de diagnose in die regio laat werd gesteld, geraamd op 20.000.Gevolgen van een late diagnoseDe studie leert ook dat een late diagnose ernstige implicaties kan hebben in termen van morbiditeit en sterfte. Slechts 0,4% van de patiënten in West-Europa bij wie de diagnose snel was gesteld, heeft een klinisch beeld van aids ontwikkeld of is overleden tijdens het eerste jaar na de diagnose. Bij de patiënten bij wie de diagnose laat was gesteld, was dat 5,1%.Op grond van die gegevens kunnen we concluderen dat een late diagnose van hiv-infectie nog altijd een groot probleem is in heel Europa, waardoor de morbiditeit en de sterfte sterk toenemen. Die situatie zou echter kunnen worden vermeden als de patiënten tijdig een antiretrovirale behandeling zouden krijgen. Nieuwe, striktere en strengere strategieën tijdens het hele continuüm van preventie, diagnose, behandeling en persistentie van de behandeling zijn noodzakelijk om de 90-90-90-doelstellingen te kunnen halen.Ref.: The Late Presentation Working Groups in EuroSIDA and COHERE, BMC Infectiology, gratis online te raadplegen, oktober 2020.