...

De vorsers hebben de literatuur tot en met 29 juli 2020 in meerdere gegevensbanken, waaronder die van de WGO, uitgepluisd om de prevalentie van depressie en angst tijdens de pandemie te bepalen. De prevalentie van depressie en angst voor de coronapandemie werd gehaald uit de Global Burden of Disease Study.De vorsers hebben 60 studies gehandhaafd bij in het totaal 226 638 deelnemers. De wereldwijde prevalentie van depressie en angst tijdens de Covid-19-pandemie bedroeg respectievelijk 24% en 21%. De prevalentie was lager in Azië (respectievelijk 17,6% en 17,9%) en vooral in China (respectievelijk 16,2% en 15,5%).De prevalentie van angst bedroeg gemiddeld 29% en was even hoog in Europa als in Azië.De prevalentie van depressie bedroeg 26% in Europa. In bepaalde landen elders in de wereld Azië niet meegeteld bedroeg die prevalentie 39%. In de Aziatische landen werd de prevalentie van depressie geraamd op 15% tot 20%.Bij vergelijking van de prevalentie van depressie voor en tijdens de Covid-19-pandemie blijkt dat de cijfers overal duidelijk gestegen zijn sinds het begin van de pandemie. De prevalentie van angst in de Aziatische landen is ook gestegen: voordien was dat 2,1-4,1% en tijdens de coronapandemie is dat 18%. De prevalentie van angst is ook buiten Azië en Europa gestegen (3-7% tegen 29%).De vorsers hebben nagegaan welke invloed de verschillende maatregelen van social distancing (sluiten van openbaar vervoer, scholen, bedrijven, annulering van openbare evenementen en samenscholingsverbod) hebben. Enkel de sluiting van het openbaar vervoer correleerde met een stijging van de prevalentie van angst, vooral in Europa."Die gegevens bevestigen dat het belangrijk is de mogelijke invloed van social distancing op de geestelijke gezondheid te evalueren", onderstreept prof. Silvia Martins. "Geestelijke gezondheidsproblemen mogen niet louter worden gezien als een uitgesteld gevolg van de Covid-19-pandemie, maar vormen zelf ook een epidemie.""De pandemie heeft aanzienlijke invloed gehad op de geestelijke gezondheid van de bevolking overal in de wereld. De hoge prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen momenteel is zeer verontrustend", voegt prof. João Castaldelli-Maia eraan toe. "Onze studie heeft belangrijke implicaties voor de beleidsmakers en leert dat er dringend nood is aan meer preventie en een vroege interventie om die epidemie van depressie en angst het hoofd te bieden." (referentie: Psychological Medicine, 2 maart 2021, doi: 10.1017/S0033291721000933)