...

Mensen met hiv leven nu bijna even lang als de algemene bevolking. Hart- en vaataandoeningen op jongere leeftijd zijn nu de belangrijkste oorzaak van morbiditeit en overlijden geworden en dragen bij tot het huidige verschil in levensverwachting tussen hiv-geïnfecteerde patiënten en de algemene bevolking. De RETRIEVE-studie is op touw gezet door de NIH (National Institutes of Health). Het uitzonderlijke aan die studie is dat ze enkel is uitgevoerd bij seropositieve patiënten om na te gaan of een statine eenzelfde effect heeft bij die patiënten als in de algemene bevolking. De rekrutering is gestart in 2015. De studie is uitgevoerd bij 7769 vrijwilligers van 40-75 jaar (meer dan 30% vrouwen). Alle patiënten kregen een antiretrovirale behandeling, hadden meer dan 100 CD4-cellen/mm³ bij inclusie en liepen een laag tot matig risico op hart- en vaataandoeningen, maar daarvoor zouden ze over het algemeen niet zijn behandeld met een statine. De studie is uitgevoerd in 12 landen in Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. In de REPRIEVE-studie was de incidentie van ernstige cardiovasculaire accidenten 35% lager in de pitavastatinegroep dan in de placebogroep. De bijwerkingen, die in die studie zijn gezien, waren vergelijkbaar met de bijwerkingen van statines die in de algemene bevolking worden gezien. Op grond van de positieve resultaten van de tussentijdse analyse heeft het onafhankelijke veiligheids- en gegevensmonitoringcomité van de studie beslist te adviseren de studie voortijdig stop te zetten. De bevindingen van die studie zijn zeer belangrijk voor hiv-geïnfecteerde patiënten. De vorsers hebben een ongeëvenaarde inspanning van acht jaar geleverd om bewijzen te verzamelen, die de artsen kunnen helpen beter tegemoet te komen aan de specifieke noden inzake cardiovasculaire gezondheid van mensen met hiv.Ref.: Online gepubliceerd op de website van de NIH, 11/04/2023.