...

Bij de eerste golf van de Covid-19-pandemie was er bezorgdheid dat astmalijders een hoger risico op infectie door het sars-CoV-2 zouden lopen, een ernstiger ziektebeeld zouden vertonen na infectie en dat de sterfte hoger zou zijn. Dat is logisch aangezien astma een ontstekingsziekte van de luchtwegen is en ademhalingsproblemen een van de belangrijkste symptomen van Covid-19 zijn.Een nieuw onderzoek naar de impact van het sars-CoV-2 bij astmalijders levert echter geruststellende resultaten op. Astmalijders blijken geen hoger risico te lopen op infectie en ook geen hoger risico op een ernstige ziekte of overlijden na infectie.Wetenschappers van het George Institute for Global Health in Australië hebben alle elektronische gegevensbanken doorgenomen met inbegrip van preprintarchieven en de Covid-19-gegevensbank van de WGO (tot 26 mei 2020), ook studies van Covid-19 bij astmalijders. Ze hebben dan een meta-analyse uitgevoerd uitgaande van 57 studies bij in het totaal 587 280 mensen. Bijna 350 000 mensen hadden een infectie met het sars-CoV-2 opgelopen in Azië, Europa, Noord- of Zuid-Amerika. De prevalentie van astma bij de mensen met een sars-CoV-2-infectie was 7,46%. Het ging vaker om een niet-ernstig dan om een ernstig astma (9,61% tegen 4,13%).Iets meer dan 7% van de patiënten die positief testten op het sars-CoV-2, had astma tegen iets meer dan 8% in de algemene bevolking. Er was geen significant verschil in een samengesteld eindpunt van opname op de intensive care en kunstmatige beademing en in sterfte aan Covid-19 tussen de patiënten met en de patiënten zonder astma.De auteurs schuiven meerdere verklaringen naar voor. Volgens prof. Christine Jenkins "zijn de receptoren in de longen waar het virus zich aan bindt, minder actief bij mensen met een bepaald type astma. Voorts zijn er studies die aantonen dat inhalatiecorticosteroïden, die vaak worden gebruikt bij de behandeling van astma, de activiteit van die receptoren nog kunnen verminderen."Ze sluit voorts niet uit dat de aanvankelijke ongerustheid over het effect van astma op Covid-19 de patiënten en de zorgverstrekkers bang heeft gemaakt zodat ze meer waakzaam waren. Die ongerustheid was gewettigd aangezien mensen met chronische ademhalingsziekten zoals astma volgens eerdere studies een hoger risico hebben gelopen tijdens de MERS-epidemie (Middle East Respiratory Syndrome), die door een virus met een soortgelijke structuur werd veroorzaakt.(referentie: Journal of Asthma, 8 februari 2021, doi: 10.1080/02770903.2021.1888116)