...

Om de langetermijn-effectiviteit en therapietrouw van allergeen immuuntherapie (IAT) bij allergische rhinitis en astma te onderzoeken, screenden onderzoekers PubMed voor Europese retrospectieve cohortstudies gebaseerd op databanken van geneesmiddelenvoorschriften Dertien publicaties werden geselecteerd van studies uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk en Nederland bij patiënten die allergisch waren voor graspollen, boompollen of huisstofmijten, maar ook van studies waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen allergenen. De studies toonden aan dat AIT effectiever was in het verminderen van de progressie van allergische rhinitis (AR) in vergelijking met een niet-AIT-controlegroep die tot 6 jaar lang enkel een symptomatische behandeling voor AR kreeg. De ontwikkeling en progressie van astma werden voor de meeste eindpunten vertraagd bij patiënten die met AIT behandeld werden in vergelijking met de niet-AIT-groep die alleen anti-astmatische medicatie kreeg. De resultaten voor "time to onset" van astma waren inconsistent. Therapietrouw aan AIT nam af tijdens de aanbevolen behandelperiode van 3 jaar. In de meeste onderzoeken werd wel een hogere therapietrouw voor subcutane dan voor sublinguale AIT aangetoond. De auteurs besluiten dat hun analyse van RWE in Europa de langetermijn-effectiviteit van AIT zoals aangetoond in RCT's bevestigt.Bron: Vogelberg C, Klimek L, Brüggenjürgen B, Jutel M. Real-world evidence for the long-term effect of allergen immunotherapy: Current status on database-derived European studies. Allergy. 2022 Sep 8. doi: 10.1111/all.15506. Epub ahead of print. PMID: 36074052.