...

Uit het meest recente ECDC/WHO-rapport over tbc-surveillance en -monitoring blijkt dat, ondanks een algemene neerwaartse trend in de incidentie van tbc in de Europese regio van de WHO, het huidige tempo van afname niet voldoende zal zijn om de doelstellingen van de VN voor het beëindigen van de tbc-epidemie in 2030 te behalen. Hoewel dit deels te wijten is aan de regionale impact van de COVID-19-pandemie op de gezondheidsstelsels, waaronder het vermogen om tuberculose te voorkomen, diagnosticeren en behandelen, moeten landen nog steeds dringend hun inspanningen hernieuwen om de doelstellingen te halen. Slechts drie jaar geleden, voorafgaand aan de pandemie, ervoer de Europese regio de snelste daling van de incidentie en mortaliteit van tuberculose ter wereld. Maar in 2021 is de tbc-sterfte in de regio gestegen in vergelijking met 2020, en de dalende incidentiecurve is voor het eerst in 20 jaar tot stilstand gekomen.Om een einde te maken aan tbc is het noodzakelijk om de overdracht te onderbreken, door mensen met actieve tbc tijdig te identificeren en de ontwikkeling van tbc bij reeds geïnfecteerden te voorkomen. De grote uitdagingen in de regio zijn onder meer een toename van het aantal geneesmiddelenresistente gevallen en de slaagpercentages van behandeling die onder de doelstelling liggen, in combinatie met de verstoring van de tbc-diensten als gevolg van de COVID-19. Tbc-middelen kwamen niet ter plekke, en patiënten ondervonden moeilijkheden om toegang te krijgen tot klinische diensten, mogelijk resulterend in een vertraagde diagnose en behandeling van sommige tbc-gevallen. Daarom moet het aantal gediagnosticeerde en met succes behandelde mensen verhoogd worden. Om weer op het goede spoor te komen is dringende politieke en financiële inzet nodig. Nieuwe hulpmiddelen die de tbc-respons in Europa kunnen ondersteunen zijn: de verkorte, injectievrije behandelingsregimes voor multidrug- of rifampicineresistente tbc van 6 maanden in plaats van 18 of meer, nieuwe snelle moleculaire diagnostiek, digitale gezondheidsoplossingen en innovatieve dienstverlening. Om echt een einde te maken aan tbc is het essentieel om de overdracht te onderbreken, door mensen met actieve tbc te vinden voordat ze anderen infecteren en voorkomen dat degenen die al besmet zijn de ziekte krijgen. Tbc-preventieve behandeling blijft de belangrijkste interventie voor de volksgezondheid en topprioriteit voor eliminatie. Bron: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2023-2021-datahttps://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2023.28.12.2300164