...

MeditRes is een consortium dat de gegevens rekruteert, volgt en analyseert van patiënten bij wie pas een diagnose van hiv-infectie is gesteld en die nog geen antiretrovirale behandeling hebben gekregen in landen rond de Middellandse Zee en meer bepaald Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland. Tussen 2018 en 2021 zijn ongeveer 2.705 patiënten van wie de resultaten van een sequencing van het integrasegen en het reversetranscriptasegen bekend waren, in de studie opgenomen. Op grond van die gegevens hebben de vorsers de prevalentie van overgedragen resistentie tegen integraseremmers en NRTI's in die regio berekend.72,2% van de patiënten waren mannen (43% mannen die seks hadden met mannen, en 28% heteroseksuelen). De gemiddelde leeftijd was 37 jaar. 25% van de patiënten had minder dan 200 CD4-cellen/mm³ op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, en de viruslast was gemiddeld 108.000 kopieën/ml. 56% vertoonde het virale subtype B. Evaluatie van de resistentieIn het reële leven blijkt de prevalentie van mutaties die een klinisch relevante resistentie veroorzaken tegen integraseremmers van de tweede generatie en NRTI's, zeer laag te zijn. Gezien de huidige strategieën van antiretrovirale behandeling (integraseremmers van de tweede generatie als eerstelijnstherapie, alsmaar meer belangstelling voor het 'test and treat'-principe, tweevoudige combinatietherapie als eerstelijnstherapie) is het dan ook weinig waarschijnlijk dat een patiënt bij wie recentelijk een diagnose van hiv-infectie is gesteld en die nog geen antiretrovirale behandeling heeft gekregen, geïnfecteerd is met een virus dat resistent is tegen de eerstelijnstherapie met onder meer een integraseremmer van de tweede generatie. Ref.: Salazar A. et al. Abstract 516, CROI 2022.