Alles over Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

Een nieuw ministerieel besluit duidt de representatieve beroepsverenigingen aan die zetelen in de nieuwe Federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Behalve Bvas, Kartel en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) gaat het om een vijftal verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen.

"Wat me zorgen baart, zijn de artsen die 's morgens drank nodig hebben of dingen vergeten door alcoholgebruik. Dat is problematisch voor henzelf maar ook voor hun patiënten. En artsen houden nog steeds hun status hoog en zoeken dus niet snel hulp." Aan het woord is klinisch psycholoog prof. Kris Van den Broeck, titularis van de leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) en directeur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

De samenwerking met psychologen staat voor professor Frieda Matthys in het plan voor het extra GGZ-budget centraal. "Nu behandel ik veel patiënten die beter naar een psycholoog zouden gaan. Alleen wordt die niet terugbetaald."

Twee weken geleden hield de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie haar jaarlijkse lentevergadering. Naast algoritmes, complexe beslissingsbomen zeg maar, werd ons een reeks websites gepresenteerd waar patiënten, al dan niet anoniem, hulp kunnen krijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat er in het resultaat nauwelijks verschil is met de face-to-face-behandeling. Wij een beetje verbouwereerd!

Stel, je bevindt je na 20 jaar behandeling tegen een psychische aandoening nog geen stap verder richting genezing en geen enkele andere behandeling kan nog hulp bieden. In dat geval kan euthanasie voor jou een eventuele laatste uitweg bieden. En wat Groen betreft moet deze uitweg blijven bestaan en verankerd blijven in de euthanasiewet. Dit vinden ook expertenverenigingen als de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zelfs de Broeders van Liefde.

Afgelopen dagen werd euthanasie omwille van psychisch lijden weer op alle media besproken. Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuisvoorzieningen, suggereerde de noodzaak van een wetswijziging: een verstrenging van de procedure en een verlenging van de termijn. Het leek ineens of heel het werkveld een gemeenschappelijke visie heeft en een verstrenging van de wet vraagt.

Sinds begin dit jaar heeft de VVP (Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie) een nieuwe voorzitter: Chris Bervoets, voor een termijn van drie jaar. Artsenkrant legde hem drie vragen voor, bij wijze van kennismaking.

In een nieuw advies vraagt Zorgnet-Icuro om een aantal aanpassingen van de euthanasiewet voor niet-terminale psychiatrische patiënten. Een jaar wachttijd, bindende adviezen van twee onafhankelijke psychiaters en de verplichte bespreking van het euthanasieverzoek met familie moeten de wet volgens de zorgorganisatiekoepel meer houvast geven.

"Het goedkeuren van euthanasieverzoeken zonder medische grondslag is de deur openzetten voor een extreme vorm van medicalisering van psychosociaal lijden", zegt het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een nieuw advies.

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) heeft 'zorgvuldigheidsvereisten' uitgetekend voor de uitvoering van euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Daarmee wil de beroepsvereniging psychiaters die een euthanasievraag ontvangen een handvat aanreiken om de wettelijke voorwaarden beter te kunnen interpreteren.

Het online zelfhulpprogramma voor psychische klachten 'MijnKwartier' levert op termijn duurzame resultaten op. Zoveel wordt duidelijk uit een opvolgstudie bij 1.335 deelnemers. Tot vijf jaar nadat de patiënt met het programma stopte, doet zich een duurzame stressdaling van 64% voor. Ook de 'levenstevredenheid' stijgt blijvend met 40%.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info