Alles over Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

One app(le) a day, keeps the doctor away

Twee weken geleden hield de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie haar jaarlijkse lentevergadering. Naast algoritmes, complexe beslissingsbomen zeg maar, werd ons een reeks websites gepresenteerd waar patiënten, al dan niet anoniem, hulp kunnen krijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat er in het resultaat nauwelijks verschil is met de face-to-face-behandeling. Wij een beetje verbouwereerd!

Over ondraaglijk psychisch lijden

Stel, je bevindt je na 20 jaar behandeling tegen een psychische aandoening nog geen stap verder richting genezing en geen enkele andere behandeling kan nog hulp bieden. In dat geval kan euthanasie voor jou een eventuele laatste uitweg bieden. En wat Groen betreft moet deze uitweg blijven bestaan en verankerd blijven in de euthanasiewet. Dit vinden ook expertenverenigingen als de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zelfs de Broeders van Liefde.

Wie spreekt voor wie?

Afgelopen dagen werd euthanasie omwille van psychisch lijden weer op alle media besproken. Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuisvoorzieningen, suggereerde de noodzaak van een wetswijziging: een verstrenging van de procedure en een verlenging van de termijn. Het leek ineens of heel het werkveld een gemeenschappelijke visie heeft en een verstrenging van de wet vraagt.

3 vragen aan de nieuwe VVP-voorzitter

Sinds begin dit jaar heeft de VVP (Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie) een nieuwe voorzitter: Chris Bervoets, voor een termijn van drie jaar. Artsenkrant legde hem drie vragen voor, bij wijze van kennismaking.

Euthanasie bij psychiatrie: 'Verleng wachttijd tot een jaar'

In een nieuw advies vraagt Zorgnet-Icuro om een aantal aanpassingen van de euthanasiewet voor niet-terminale psychiatrische patiënten. Een jaar wachttijd, bindende adviezen van twee onafhankelijke psychiaters en de verplichte bespreking van het euthanasieverzoek met familie moeten de wet volgens de zorgorganisatiekoepel meer houvast geven.

Opnieuw adviestekst rond euthanasie en psychisch lijden

"Het goedkeuren van euthanasieverzoeken zonder medische grondslag is de deur openzetten voor een extreme vorm van medicalisering van psychosociaal lijden", zegt het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een nieuw advies.

Criteria euthanasie in psychiatrie concreter

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) heeft 'zorgvuldigheidsvereisten' uitgetekend voor de uitvoering van euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Daarmee wil de beroepsvereniging psychiaters die een euthanasievraag ontvangen een handvat aanreiken om de wettelijke voorwaarden beter te kunnen interpreteren.

Online zelfhulpprogramma zorgt voor duurzame stressdaling

Het online zelfhulpprogramma voor psychische klachten 'MijnKwartier' levert op termijn duurzame resultaten op. Zoveel wordt duidelijk uit een opvolgstudie bij 1.335 deelnemers. Tot vijf jaar nadat de patiënt met het programma stopte, doet zich een duurzame stressdaling van 64% voor. Ook de 'levenstevredenheid' stijgt blijvend met 40%.