...

(Vervolg coverartikel)Professor Matthys, psychiater in het UZ Jette, vertegenwoordigde op het overleg met de minister voor ASGB de betrokken artsen. Ze ging vooraf een licht opsteken bij de psychiaters binnen en buiten het ziekenhuis, én bij de huisartsen. Ze kon niet als voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie aan het overleg deelnemen omdat er geen Franstalige zustervereniging bestaat. Professor Matthys benadrukte op het overleg drie punten. De psycholoog moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Geestelijke gezondheidszorg blijft wel gezondheidszorg en moet vertrekken vanuit een biopsychosociaal model. De psychologen mogen geen aparte eilandjes gaan vormen. "Dat psychologen werken binnen de gezondheidszorg houdt voor ons in dat een voorschrift van de huisarts nodig blijft. Ik begrijp de bekommernis van de psychologen om hun beroep laagdrempelig te maken. Maar de huisarts is het meest toegankelijk." De huisarts blijft een filter. Voor sommige is dat uit financiële overwegingen. "Maar voor ons is de voornaamste reden voor een voorafgaand voorschrift dat psychische problemen ook een somatische oorzaak kunnen hebben - de huisarts is het best geplaatst om in eerste instantie de toestand van de patiënt te beoordelen. Bovendien willen huisartsen ook het overzicht bewaren op wat er met hun patiënten gebeurt." Overleg en communicatie moeten voorkomen dat psychologen geïsoleerd raken op hún eilandje. Matthys bepleit een financiële incentive voor multidisciplinair overleg over psychische zorg, naar het model van een MOC binnen de oncologie. Professor Matthys ziet nog meer mogelijkheden voor betere samenwerking met de psy- chologen. Meer ziekenhuisdiensten moeten een beroep kunnen doen op een psycholoog - bij systeemziekten of bij belangrijke trauma's bijvoorbeeld. Psychologen van buiten het ziekenhuis moeten patiënten kunnen opzoeken op de afdeling psychiatrie, om de continuïteit te verzekeren bij de overgang naar ambulante zorg. Ten slotte moet voor Matthys ambulante psychodiagnostiek terugbetaald worden. Het gaat om dure procedures die buiten het ziekenhuis niet terugbetaald worden. De hoogleraar psychiatrie pleit ten slotte voor meer wetenschappelijk onderzoek: dataregistratie bij psychische zorg moet het traject in kaart brengen dat een patiënt met een bepaald probleem volgt. En hoewel ze zeker niet meteen de psychiaters in het overleg centraal wil stellen, blijft ze er wel bij dat de 'medische functie' binnen de mobiele teams meer aandacht moet krijgen.