...

De oprichting van een Federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen is voorzien door artikel 68/3, §3 van de WUG (Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). Erkenning en uitoefeningDe raad adviseert de bevoegde minister over de erkenning en de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Hieronder vallen ook klinische psychologie, klinische orthopedagogiek en alles wat verband houdt met de uitoefening van de psychotherapie.Psy-verenigingenEen ministerieel besluit van 4 oktober, gepubliceerd in het Staatsblad van 13 november wijst de representatieve beroepsverenigingen aan die deel uitmaken van deze federale raad. Aan Vlaamse kant gaat het over de artsensyndicaten Bvas en Kartel en verder de beroepsvereniging van Klinisch Psychologen voor praktijken die het spreken centraal stellen (KLIpsy), de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk Onderbouwde Psychotherapie (BWP), de Beroepsunie voor Psychologen (BUPsy), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO) en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP).