...

'MijnKwartier' is een online zelfhulpprogramma voor psychische klachten zoals stress, angst, depressie en burn-out. De patiënt legt eerst een gratis stresstest af. Vervolgens ontvangt hij een video met uitleg over het programma. Daarna kiest hij vrij of hij zich voor één maand aanmeldt of niet. Na inschrijving ontvangt de patiënt een login en paswoord en wordt hij dagelijks per mail uitgenodigd om een kwartier aan zelfhulp te doen. Dagelijks beantwoordt hij/zij ook oplossingsgerichte vragen. Ze helpen bij het vinden van nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Dagelijks verfijnen de oplossingen. Ze worden ook ingeoefend om nieuwe gewoontes aan te leren. Wekelijks volgen er 'hertests' die de evolutie meten en via mail ontvangt de patiënt een verslag in grafieken. voor zijn arts. Verder zijn er ook submodules in functie van specifieke noden. De deelnemer kan indien gewenst het programma stopzetten. Hij kan er ook voor opteren om andere problemen dan zijn aanmeldingsklacht op te lossen of om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en/of deze in te oefenen. Als hij stopt heeft hij de mogelijkheid om maanden/jaren later opnieuw in het zelfhulpprogramma te stappen. "Net zoals je bij de arts of therapeut nog eens kan teruggaan om iets te bespreken", zegt dokter Paul Coeck, geestelijke vader van MijnKwartier.Uit vorig onderzoek bij 1.056 patiënten bleek dat de gemiddelde patiënt dankzij 'MijnKwartier' stressvrij is in 21 dagen. De stressdaling bedraagt meer dan 50% ten opzichte van de startscores en dit mondt uit in 'normale' stressvrije scores. Na 21 dagen was de patiënt ook 40% tevredener over zichzelf en zijn leven.Dokter Coeck verrichtte nu een opvolgstudie. Recent werden de resultaten voorgesteld op het congres van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. De opvolgstudie evalueerde de stressscores van 1.335 deelnemers die meededen aan het opvolgonderzoek in de maanden en jaren na het beëindigen van het programma. De resultaten blijken duurzaam: er doet zich een duurzame stressdaling van 64% voor en een blijvende stijgingin levenstevredenheid van 40%. Paul Coeck besluit daaruit dat "de vrees voor herval in het algemeen ongegrond is. Het belet niet dat individuele patiënt individueel door hun arts dienen opgevolgd te worden. Zo kan geëvalueerd worden of de begeleiding en hervalpreventie van MijnKwartier.be voor deze specifieke patiënt volstaan.www.mijnkwartier.be