...

De criteria worden vandaag voorgesteld op een symposium voor een 240-tal psychiaters in UPC Kortenberg. In een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep reflecteerden psychiaters uit het hele ideologische spectrum de afgelopen maanden over de kernvraag: waaraan moet een zorgvuldige behandeling bij een euthanasie-aanvraag voldoen?Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een vaak terugkerend thema in het publieke debat. "Als VVP vonden we het belangrijk om ons uit te spreken over zorgvuldigheidscriteria", zegt psychiater Koen Titeca (az groeninge), co-voorzitter van de werkgroep. "Er is een grote groep psychiaters die achter de mogelijkheid van euthanasie in psychiatrie staan, maar wel pleiten voor grote zorgvuldigheid en terughoudendheid waarbij euthanasie alleen kan als allerlaatste optie, als alle redelijke behandelperspectieven zijn uitgeput."Het resultaat is een visietekst met 13 punten die volgens de VVP belangrijk zijn in een zorgvuldige omgang bij een euthanasieverzoek. "Uitgangspunt bij de evaluatie van zo'n verzoek is volgens de VVP dat het gecombineerd wordt met een blijvende gerichtheid op het leven en op herstel. De zorg stopt niet", zegt Koen Titeca.In eenzelfde adem beklemtoont de psychiater de complexiteit van een dergelijke beoordeling. "Om die reden stelt de VPP als zorgvuldigheidscriterium voorop dat minstens twee van de drie betrokken artsen psychiater moeten zijn."De VVP stelt ook als vereiste dat er twee positieve adviezen moeten zijn en dat eventuele negatieve adviezen mee in overweging worden genomen.Bij het opstellen van haar visietekst baseerde de VVP zich in grote mate op de Nederlandse richtlijn inzake euthanasie in psychiatrie uit 2009. "Voor de criteria 'medische uitzichtloosheid', 'onbehandelbaarheid' en 'onlenigbaarheid van het lijden' wordt de lat hoog gelegd", aldus de VVP. "Van die voorwaarden kan geen sprake zijn als de patiënt een redelijk behandelperspectief weigert. Op die manier is euthanasie alleen mogelijk als allerlaatste optie."