Alles over Pedro Facon

Het Riziv viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Dat werd gevierd met een symposium waar de instelling vooruitblikte naar de toekomst. De focus zal verschuiven van het vergoeden van gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid naar het beheren van de gezondheid van de hele bevolking.

In het vorige nummer kondigde Geert Verrijken zijn afscheid als hoofdredacteur van Artsenkrant aan. Dat maakte heel wat los bij trouwe lezers van het blad waarvoor hij 36 jaar heeft gewerkt. Hieronder een greep uit de reacties die we via mail en sociale media mochten ontvangen.

"Veertig jaar had ik met de FOD geleefd, gewerkt, bijna geslapen en zeker tijdens crisissen lange dagen gemaakt. Toen men mij vroeg, zei mijn hart onmiddellijk 'ja'. Ik moest het departement mee helpen redden. Het was alle hens aan dek."

Op vraag van coronacommissaris Pedro Facon en kabinetschef van minister Vandenbroucke Jan Bertels schreef de jurist Christiaan Decoster mee aan heel wat nieuwe wetgeving om de pandemie te helpen bedwingen. Daarvoor werkte hij intens samen met diverse niveaus en met vele instanties.

De maatschappij is bereid te investeren in gezondheidszorg, maar er is een toenemende druk om meer verantwoording af te leggen over bepaalde uitgaven. Dat zegt Pedro Facon in een interview met Voka naar aanleiding van hun jaarlijkse congres eind september.

Vorige maand organiseerde Arts in Nood de webinar 'Mentaal welzijn in de geneeskunde'. Toenemende agressie, werkdruk en wachtlijsten, administratieve rompslomp: het zijn zaken die wegen op zorgverleners, met soms burn-out tot gevolg. Het thema leeft, getuige de meer dan 4.000 deelnemers.

Kwalitatief en gemotiveerd zorgpersoneel vinden. Het weerklonk afgelopen zaterdag op het symposium 'Medische Wereld' als een van de uitdagingen - zo niet de belangrijkste - in de hervorming van het ziekenhuislandschap.

"Vaak is de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen goed in klinische studies maar vallen de resultaten in de praktijk tegen. Het is belangrijk ze op basis van praktijkgegevens goed te monitoren. Daarvoor richten we een 'real world evidence'-platform op."

Voor veel voorgeschreven medicijnen zoals cholesterolverlagers of antidepressiva komen er binnen het globale budget vaste, maximale deelbudgetten op basis van gezondheidsdoelstellingen. Zo kan de overheid beter 'sturend' optreden.

"De contingentering en de (sub)quota afschaffen, is absoluut niet wenselijk. Sterker nog, de planning van het medisch aanbod zou best op Europees niveau geregeld worden. Zo voorkomen we dat artsen het Belgische systeem omzeilen."

Net zoals de voorbije twee jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2023 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

"Er zijn veel parallellen tussen de gezondheidszorg en het onderwijs. In de gezondheidszorg is er ruimte voor verbetering maar we boeken ook goede resultaten. Pas als we op de radio te horen krijgen dat de kwaliteit achteruitgaat zoals in het onderwijs zal ik er wakker van liggen."

Net zoals de voorbije twee jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2023 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

In aanloop naar de syndicale artsenverkiezingen organiseert het ASGB op zaterdag 11 maart in de Zoo van Antwerpen een discussiedag. Naast een voorstelling van het Kartel-verkiezingsprogramma staan ook debatten over het zorglandschap van de toekomst, de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de New Deal voor huisartsen op de agenda.

"Bij acute crisissen zoals covid-19 - waarin we naar mijn aanvoelen pas halfweg zijn - speelt de FOD Volksgezondheid een belangrijke rol. Dit was een voorsmaakje, de klimaatopwarming doet meer zoönosen en pandemieën op ons afkomen. Dan is een performante, deskundige overheid die de coördinatie op zich neemt, essentieel."

Wetenschap, communicatie en leiderschap. Er zijn veel lessen te trekken uit de voorbije covidcrisis, en uit wat er allemaal is misgelopen. Dat is wat de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België onlangs probeerde te doen. In het debat kwamen onder meer minister Frank Vandenbroucke en ex-covidcommissaris Pedro Facon tot soms opmerkelijke uitspraken.

Adjunct-administrateur-generaal-Riziv en peter van HealthSpace

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info