Alles over Pedro Facon

De maatschappij is bereid te investeren in gezondheidszorg, maar er is een toenemende druk om meer verantwoording af te leggen over bepaalde uitgaven. Dat zegt Pedro Facon in een interview met Voka naar aanleiding van hun jaarlijkse congres eind september.

Vorige maand organiseerde Arts in Nood de webinar 'Mentaal welzijn in de geneeskunde'. Toenemende agressie, werkdruk en wachtlijsten, administratieve rompslomp: het zijn zaken die wegen op zorgverleners, met soms burn-out tot gevolg. Het thema leeft, getuige de meer dan 4.000 deelnemers.

Kwalitatief en gemotiveerd zorgpersoneel vinden. Het weerklonk afgelopen zaterdag op het symposium 'Medische Wereld' als een van de uitdagingen - zo niet de belangrijkste - in de hervorming van het ziekenhuislandschap.

"Vaak is de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen goed in klinische studies maar vallen de resultaten in de praktijk tegen. Het is belangrijk ze op basis van praktijkgegevens goed te monitoren. Daarvoor richten we een 'real world evidence'-platform op."

Voor veel voorgeschreven medicijnen zoals cholesterolverlagers of antidepressiva komen er binnen het globale budget vaste, maximale deelbudgetten op basis van gezondheidsdoelstellingen. Zo kan de overheid beter 'sturend' optreden.

"De contingentering en de (sub)quota afschaffen, is absoluut niet wenselijk. Sterker nog, de planning van het medisch aanbod zou best op Europees niveau geregeld worden. Zo voorkomen we dat artsen het Belgische systeem omzeilen."

Net zoals de voorbije twee jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2023 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

"Er zijn veel parallellen tussen de gezondheidszorg en het onderwijs. In de gezondheidszorg is er ruimte voor verbetering maar we boeken ook goede resultaten. Pas als we op de radio te horen krijgen dat de kwaliteit achteruitgaat zoals in het onderwijs zal ik er wakker van liggen."

Net zoals de voorbije twee jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2023 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

In aanloop naar de syndicale artsenverkiezingen organiseert het ASGB op zaterdag 11 maart in de Zoo van Antwerpen een discussiedag. Naast een voorstelling van het Kartel-verkiezingsprogramma staan ook debatten over het zorglandschap van de toekomst, de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de New Deal voor huisartsen op de agenda.

"Bij acute crisissen zoals covid-19 - waarin we naar mijn aanvoelen pas halfweg zijn - speelt de FOD Volksgezondheid een belangrijke rol. Dit was een voorsmaakje, de klimaatopwarming doet meer zoönosen en pandemieën op ons afkomen. Dan is een performante, deskundige overheid die de coördinatie op zich neemt, essentieel."

Wetenschap, communicatie en leiderschap. Er zijn veel lessen te trekken uit de voorbije covidcrisis, en uit wat er allemaal is misgelopen. Dat is wat de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België onlangs probeerde te doen. In het debat kwamen onder meer minister Frank Vandenbroucke en ex-covidcommissaris Pedro Facon tot soms opmerkelijke uitspraken.

Adjunct-administrateur-generaal-Riziv en peter van HealthSpace

Alle peilingen wijzen uit dat patiënten heel veel vertrouwen hebben in 'hun' (huis)arts. Werken in de zorg is echter geen wandeling in het park.

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts (hier: bekende persoonlijkheid uit de gezondheidszorg). Zijn carrière gaat met rasse schreden vooruit, maar het gebeurde twee keer dat kersvers adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon geveld werd door uitputtingsverschijnselen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info