Alles over Pedro Facon

In aanloop naar de syndicale artsenverkiezingen organiseert het ASGB op zaterdag 11 maart in de Zoo van Antwerpen een discussiedag. Naast een voorstelling van het Kartel-verkiezingsprogramma staan ook debatten over het zorglandschap van de toekomst, de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de New Deal voor huisartsen op de agenda.

"Bij acute crisissen zoals covid-19 - waarin we naar mijn aanvoelen pas halfweg zijn - speelt de FOD Volksgezondheid een belangrijke rol. Dit was een voorsmaakje, de klimaatopwarming doet meer zoönosen en pandemieën op ons afkomen. Dan is een performante, deskundige overheid die de coördinatie op zich neemt, essentieel."

Wetenschap, communicatie en leiderschap. Er zijn veel lessen te trekken uit de voorbije covidcrisis, en uit wat er allemaal is misgelopen. Dat is wat de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België onlangs probeerde te doen. In het debat kwamen onder meer minister Frank Vandenbroucke en ex-covidcommissaris Pedro Facon tot soms opmerkelijke uitspraken.

Adjunct-administrateur-generaal-Riziv en peter van HealthSpace

Alle peilingen wijzen uit dat patiënten heel veel vertrouwen hebben in 'hun' (huis)arts. Werken in de zorg is echter geen wandeling in het park.

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts (hier: bekende persoonlijkheid uit de gezondheidszorg). Zijn carrière gaat met rasse schreden vooruit, maar het gebeurde twee keer dat kersvers adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon geveld werd door uitputtingsverschijnselen.

Pedro Facon begint op 11 april als adjunct-administrateur-generaal bij het Riziv - als zowat de nummer twee dus. Hij slaagde in de selectieprocedure en de ministerraad bekrachtigde zijn voordracht.

De pandemie is aan haar - hopelijk - laatste stuiptrekkingen bezig. Toch blijft voorzichtigheid geboden om heropflakkeringen te vermijden. Over het CST is een fundamenteel debat vereist en men moet er zich van bewust zijn dat de ziekenhuizen overlijdens 'door' corona registreren en sterfgevallen 'met' corona. Daarom ook wordt de oversterfte berekend.

Vanuit de Wet Patiëntenrechten bekeken zijn bijkomende beleidsmaatregelen zoals verplichte vaccinatie mogelijk om de vaccinatiegraad te verhogen. Maar elke maatregel moet een zogenaamde 'proportionaliteitstoets' ondergaan.

Chaos, kopten we vorige week. De regering slaagt er met moeite in om maatregelen te nemen die de virustransmissie in de maatschappij afremmen, zoals de zorg al weken vraagt. Maar het overleg met de artsen had ook positieve effecten.

De overheid stuurde de teststrategie bij. Gevaccineerden zullen na een hoogrisicocontact maar één keer getest worden - maar op dag vijf zoals de huisartsen vroegen. Quarantaine-attests komen automatisch met de testcodes. De ziekenhuizen behouden wat meer autonomie bij het verdagen van electieve ingrepen.

Het is juist dat, wie niet gevaccineerd is en covid oploopt, meer kans heeft om in het ziekenhuis - en op intensieve zorg - te belanden. Toch komen er vandaag wel meer gevaccineerde dan niet-gevaccineerde covidpatiënten in het ziekenhuis terecht.