...

In het interview snijdt de adjunct-administrateur-generaal van het Riziv verschillende thema's aan. Een daarvan is de vergrijzing. "Gezien de stijgende kosten voor het brede domein van de gezondheidszorg én het feit dat de overheid ook in andere domeinen moet investeren, is het duidelijk dat we, naast het blijven investeren, binnen de sector zelf op zoek moeten naar meer efficiëntie."Facon geeft als voorbeeld de organisatie van het ziekenhuislandschap, "waar we soms met overcapaciteit zitten, maar ook in de eerste lijn die even goed erg versnipperd is".Daarnaast moeten we de evolutie van de uitgaven matigen door meer te investeren in preventie, wat op korte termijn een investering is, zegt Facon "maar over 20, 30 jaar belangrijke effecten kan hebben". Een andere oplossing is om iets te doen aan het tekort van zorgpersoneel "maar er zijn natuurlijk veel sectoren die op zoek zijn naar mensen, dus we moeten realistisch zijn".Ook digitale technologie biedt volgens Facon toekomstpotentieel, voor bijvoorbeeld monitoring, beslissingsondersteunende systemen...Tot slot moet ondoelmatige zorg en verspilling - op vlak van bepaalde acute zorg, medische beeldvorming, antibiotica, klinische biologie... - "stelselmatig" aangepakt worden, stelt Facon.LeiderschapMaar fragmentatie, zowel op politiek niveau als in het overlegmodel, maakt het volgens de administrateur-generaal moeilijk om een geïntegreerde blik te hebben op de toekomst van onze gezondheidszorg. "Belangrijk is om aan één zeel te trekken, net als de manier waarop we overleggen en beslissen te vereenvoudigen." Facon pleit voor 'samen leiderschap': de politiek, de administratie, de zorgactoren, de industrie, patiëntenverenigingen, universiteiten... "Ze zijn allemaal nodig om de sector klaar te maken voor de toekomst."