...

Het is vroeg dag op 11 maart want het ASGB start al om 9 uur. In de voormiddag staat een paneldiscussie gepland over het zorglandschap van de toekomst en de rol van de arts daarin. Nemen onder meer deel: Pedro Facon, adjunct administrateur-generaal Riziv, dokter Kirsten Catthoor, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, professor Sigrid Sterckx (UGent), ondervoorzitter VASO dokter Miet Vandemaele en voorzitter HOP-HAIO dokter Anouk Buelens-Terryn.In de namiddag worden huisartsen en specialisten opgesplitst. De voorzitter van de werkgroep ziekenhuishervorming professor Johan Kips geeft eerst een stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Daarna volgt een debat over co-governance waaraan ASGB-specialisten deelnemen naast gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro Margot Cloet, hoofdarts AZ Klina dokter Christine Cuyt, en voorzitter D4D psychiater Thomas Pattyn. Pascal Selleslagh, hoofdredacteur De Specialist, modereert.Voor huisartsen geeft de voorzitter van de werkgroep New Deal voor huisartsen professor Ann Van den Bruel een stand van zaken. Daarna wordt gedebatteerd over het takenpakket en de work-life balance met ASGB-huisartsen, voorzitter Jong Domus dokter Joke Versmissen en CM-juriste Sandra Derieuw. Geert Verrijken, hoofdredacteur Artsenkrant, modereert.De dag sluit af met een penaire slottoespraak.Plaats van gebeuren is het Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen (de Elisabeth-zalen naast de Zoo, ingang via Carnotstraat 4). ASGB-leden betalen 40 euro per persoon, niet-leden 80euro, telkens inclusief lunch en dranken. In de prijs is begrepen een toegangsticket tot de Zoo voor partner en kinderen. Accreditering in aanvraag.Inschrijven kan tot en met 28 februari 2023: https://www.asgb.be/form/inschrijving-symposium.