...

Een overzicht van de webinars 2023 kan u vinden op de website van Arts in Nood of HealthSpace: Professor Jan Rosier, gedoctoreerd in de farmaceutische wetenschappen en het management en full professor aan de University College Dublin, ziet een belangrijke verklaring voor de burn-out golf in het 'managerialisme', een ontspoorde managementcultuur waarin efficiëntie, kosten-batenethiek, omzet en concurrentie de menselijkheid van het artsenberoep domineren.Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV, gaan in op enkele vragen van artsen aangaande het (toekomstig) mentale welzijn in de geneeskunde.Webinar over hoe essentieel de communicatie tussen artsen en patiënten is ten opzichte van de andere kennisdomeinen van een arts, en over het belang van vorming in communicatie.Psychiater dokter Christiaan Vinkers, full professor aan de Amsterdam UMC, wil een liefdevol bommetje onder burnout leggen. Er is weinig grip op burn-out. Online zelfhulptesten, boeken en zelfverklaarde coaches gooit hij overboord om te kunnen vorsen naar een diepere betrouwbare diagnose en behandeling. Psychiater Thomas Pattyn, voorzitter van D4D, wisselt hierover van mening met hem.De sprekers zijn Franstalig dan wel Nederlandstalig. Er is steeds simultaanvertaling.Voor de webinars is accreditatie voorzien voor artsen.