...

Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) maakte zich zorgen over de 'saucissonering': er is een totaalplan, ja, maar er wordt vooral in stapjes gewerkt. Topman van het Riziv Pedro Facon erkende dat die indruk kan bestaan. "Maar het is een zodanig omvangrijk en complex geheel", duidde hij, wijzend op belangrijke stappen die al gezet zijn, zoals de locoregionale netwerken en centralisatie van zorgopdrachten. "Uit de technische aspecten van de ziekenhuisfinanciering geraken we wel", sprak prof. Marc Noppen. Volgens de UZ Brussel-CEO is de belangrijkste uitdaging voor de zorg het vinden van "kwalitatief opgeleide en gemotiveerde mensen die zich gewaardeerd voelen". De overheid heeft de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in mensen, merkte Pedro Facon op, verwijzend naar de ruim 5.000 voltijdse banen extra in de zorg via het zorgpersoneelfonds. "Het is een heel groot probleem dat dat op het terrein zelf niet gevoeld wordt."Volgens Johan Blanckaert (Bvas) moet de overheid er nog een werf bijnemen in de hervorming van de ziekenhuizen: meer opleidingen voorzien voor handen aan het bed. Wat Pedro Facon opnieuw noopte tot een tussenkomst. "De artsenquota worden opgetrokken, en er zijn nog nooit zoveel verpleegkundigen opgeleid als vandaag", zei hij. "We zien echter dat slechts 60% van de verpleegkundigen die we hebben opgeleid en waar we samen voor hebben betaald aan de slag blijven in de zorg. Waarderen we verpleegkundigen wel genoeg als zorgverstrekkers, of zien we hen als het hulpje van de nog beter opgeleide artsen?" "We worden niet geholpen door KB78, dat zeer strikt bepaalt wie wat mag doen na welke opleiding", merkte Marc Noppen op. "Er is geen flexibiliteit mogelijk tussen silo's - tijdens covid zijn we die vergeten en hebben we bijvoorbeeld vroedvrouwen ingezet op intensieve zorg. We vragen vertrouwen van de overheid om dat zelf te kunnen regelen."