...

Dat zei Riziv-topman Pedro Facon begin deze week bij de voorstelling van een 'roadbook' met 52 beleidsmaatregelen. Ze beogen de toegankelijkheid en duurzaamheid van veelbelovende, innovatieve geneesmiddelen te verbeteren en het budget doelmatiger aan te wenden. Het impliceert ook een vernieuwing van de terugbetalingsprocedures en de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). Het 'real world evidence'-platform bundelt de expertise van heel wat stakeholders: KCE, Riziv, Fagg, het nieuwe 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' in wording (zie AK 2747), de CTG zelf en de bedrijven. Zo wil men aan het begin van het proces onzekerheden beter wegwerken en opvolgen en methodes evalueren. Verder adviseert het platform over data en onderzoeksdesign zodat het geneesmiddelenbeleid beter aansluit bij internationale evidentie. Al veel vlugger in het erkennings- en terugbetalingsproces moet een dialoog tot stand komen tussen overheid en bedrijven. Vragen zoals welke medicijnen er in de pipeline zitten en wat de terugbetalingsintenties zijn, komen daarin aan bod. Processen worden - ook in Europees verband - beter gestructureerd. Het Riziv wil een systeem van kwaliteitsbewaking en -evaluatie op poten zetten op basis van evidentie, goede praktijken en afstemming met belanghebbenden. Doel is de kwaliteit van de terugbetalingsrapporten te verbeteren en professioneler te onderbouwen. Daarbij worden patiënten(verenigingen) betrokken - expliciet valt de naam van RaDiOrg, de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte - via een patiëntenraad. Die kan de CTG consulteren over gebruiksgemak, reële toegevoegde waarde, enzovoort. Terugbetalingsprocedures zijn tot op heden gebaseerd op therapeutische klassen, maar daarmee wil het Riziv komaf maken. Men gaat een onderscheid maken tussen 'meerwaarde' en 'geen meerwaarde'. De CTG en de interne experten krijgen zo meer tijd om complexe dossiers met meerwaarde af te werken binnen de wettelijk voorziene termijn van 180 dagen. Via kortere en administratief lichtere procedures kunnen dan dossiers zonder meerwaarde sneller worden goedgekeurd.