...

Afgelopen zaterdag organiseerde het Algemeen Syndicaat in aanloop naar de artsenverkiezingen een congres. Onderdeel daarvan was een uitgebreid debat over de toekomst van de gezondheidszorg onder het thema 'betere zorg voor patiënt én arts'. Ook het huidige artsentekort kwamen daarbij ter sprake. Panellid Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal van het Riziv, wees er in dat verband op dat twintig jaar geleden de contingentering en de artsenquota niet zomaar werden ingevoerd. "De reden was," dixit Facon, "dat heel wat artsen toen te weinig inkomen hadden. Er was een soort van georganiseerde armoede ontstaan. Bovendien zijn er aanwijzingen dat een hoger medisch aanbod meer vraag creëert."Ten overvloede herinnerde hij eraan dat de planningscommissie bij de FOD Volksgezondheid met veel factoren rekening houdt bij de berekening van de quota. "Sommige tendensen, zoals deeltijds werken bij artsen, werden in de prognoses echter duidelijk onderschat. Dat heeft tot de huidige tekorten geleid. Binnen twintig jaar zullen er veel meer artsen zijn dan nu maar ook dat zal allicht niet volstaan om te voldoen aan de zorgnoden. Hetzelfde geldt trouwens voor verpleegkundigen." VASO-voorzitter dokter Jonas Brouwers wees er vanuit de zaal op dat het optrekken van de quota het probleem eigenlijk niet of slechts gedeeltelijk oplost. "We kunnen dubbel zoveel artsen opleiden maar daarmee zijn de tekorten in de huisartsgeneeskunde niet weggewerkt. Het is dus zeker geen goed idee om iedereen die slaagt in het ingangsexamen aan geneeskundestudies te laten beginnen. En de contingentering afschaffen is absoluut niet wenselijk.," dixit Brouwers.Bovendien kan het federale mathematisch model van de planningscommissie niet beletten dat Vlaamse chirurgen die hier geen werk vinden naar het buitenland vluchten. Dokter Brouwers: "Daarom is het goed dat er nu een Vlaamse planningscommissie is. Zo kunnen we aangepaste subquota maken. Er wordt trouwens een stijgend aantal huisartsen opgeleid, ook omdat de huisartsgeneeskunde nu aantrekkelijker is dan enkele jaren geleden. Maar eigenlijk zou de bepaling van het medisch aanbod best op Europees niveau geregeld worden. Nu omzeilen artsen immers het Belgische systeem." Panellid en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie dokter Kirsten Catthoor wees daarop op de dramatische situatie waarin de geestelijke gezondheidszorg zich momenteel bevindt. "Geen enkele psychiater vlucht naar het buitenland. Desondanks gaan er gaten vallen in de hulpverlening."Catthoor kreeg vanuit de zaal bijval van kinder- en jeugdpsychiater dokter Marc Hermans. "In de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de psychiatrie in het algemeen moeten vooral de arbeidsomstandigheden verbeteren. Wij krijgen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Nederland heel wat werkaanbiedingen. De werkomstandigheden, bestaffing, betaling en de kwaliteit van de navorming is in die landen heel wat beter", dixit dokter Hermans.Een uitgebreid verslag van dit congres vindt u morgen donderdag in de papieren Artsenkrant.