...

- Arts vs. management Professor Jan Rosier, doctor in de farmaceutische wetenschappen en het management en full professor aan de University College Dublin, ziet een belangrijke verklaring voor de burn-outgolf in het 'managerialisme', een ontspoorde managementcultuur waarin efficiëntie, kosten-batenethiek, omzet en concurrentie de menselijkheid van het artsenberoep domineren. 30/03/2023 om 20.00 uur. - Mentaal welzijn in de geneeskunde Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal van het Riziv, gaan in op enkele vragen van artsen over het (toekomstig) mentale welzijn in de geneeskunde. 31/05/2023 om 20.00 uur. - Communicatie arts-patiënt Waarom een opleiding volgen in de arts-patiëntrelatie? Dit webinar gaat over hoe essentieel de communicatie is tussen artsen en patiënten ten opzichte van de andere kennisdomeinen van een arts, en over het belang van vorming in communicatie. 05/10/2023 om 20.00 uur. - Alternatieve kijk op burn-out Psychiater dokter Christiaan Vinkers, full professor aan Amsterdam UMC, wil een liefdevol bommetje onder burn-out leggen. Er is weinig grip op burn-out. Online zelfhulptesten, boeken en zelfverklaarde coaches gooit hij overboord om te kunnen vorsen naar een diepere betrouwbare diagnose en behandeling. Psychiater Thomas Pattyn, voorzitter van D4D, wisselt hierover van mening met hem. 09/11/2023 om 20.00 uur.