Alles over Orde der artsen

Mag een coördinerend en raadgevend arts van een woonzorgcentrum als eerste of tweede geraadpleegde arts optreden bij de euthanasieprocedure van een bewoner? De Orde der artsen ziet deontologische bezwaren.

Om de geneeskunde wettelijk te kunnen uitoefenen moet een arts zich inschrijven op de lijst van de Orde der artsen (artikel 2, KB nr. 79 op de Orde der artsen). Op 13 november velde de Raad van State echter een arrest dat zich uitspreekt over de gevolgen wanneer iemand wordt weggelaten van de Ordinale lijst.

De wetgeving op de jaarlijkse bijdrage die de Orde der artsen mag innen, is geen voorbeeld van helderheid. Welke raad van de Orde is nu eigenlijk bevoegd om de hoogte er van te bepalen? De nationale raad? De provinciale raad? Beide raden? Een arrest van de Raad van State van 20 oktober 2023 verschaft meer duidelijkheid.

"De aanleg van een zwarte lijst met agressieplegers is in strijd met de GDPR- en privacywetgeving. Wat wel mag, is binnen de confidentiële context van een huisartsenkring of wachtdienst mondeling de namen doorgeven van personen die zich al eens misdragen hebben."

Op 20 oktober organiseert de Orde der artsen een symposium over agressie in de zorg. Tot midden augustus ontving de Orde der artsen bijna twee keer zoveel klachten van artsen omtrent agressie in vergelijking met heel 2022.

Sinds de covid-19-pandemie zijn teleconsultaties meer ingeburgerd. Video heeft bij teleconsultaties een meerwaarde, omdat arts en patiënt elkaar kunnen zien. Wat is er nodig voor een geslaagde videoconsultatie?

In welke mate is mentaal welzijn in de geneeskunde een prioriteit voor de toekomst? In dit webinar georganiseerd door Arts in Nood, het vertrouwensplatform van de Orde der artsen, wisselen minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en adjunct-directeur-generaal van het Riziv Pedro Facon van gedachten.

De eerste maanden van dit jaar kreeg Arts in Nood, het vertrouwensplatform van de Orde der artsen, al evenveel oproepen als het sinds zijn ontstaan jaarlijks krijgt. Vooral het aantal oproepen over verbale en psychologische agressie van patiënten stijgen.

Een apotheker wordt dagelijks geconfronteerd met tal van uitdagingen en een toenemende werkdruk. Daarom start de Orde der Apothekers met een onafhankelijke hulplijn voor apothekers in nood.

Binnen de context van het onderwijs kunnen artsen uitzonderlijk een dixit-attest opstellen omwille van gezondheidsredenen die niet of niet meer objectief kunnen vastgesteld worden. Dat laat de Orde der artsen weten in een recent advies.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info