Alles over Orde der Artsen

Sinds de covid-19-pandemie zijn teleconsultaties meer ingeburgerd. Video heeft bij teleconsultaties een meerwaarde, omdat arts en patiënt elkaar kunnen zien. Wat is er nodig voor een geslaagde videoconsultatie?

Op 20 oktober organiseert de Orde der artsen een symposium over agressie in de zorg. Tot midden augustus ontving de Orde der artsen bijna twee keer zoveel klachten van artsen omtrent agressie in vergelijking met heel 2022.

In welke mate is mentaal welzijn in de geneeskunde een prioriteit voor de toekomst? In dit webinar georganiseerd door Arts in Nood, het vertrouwensplatform van de Orde der artsen, wisselen minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en adjunct-directeur-generaal van het Riziv Pedro Facon van gedachten.

De eerste maanden van dit jaar kreeg Arts in Nood, het vertrouwensplatform van de Orde der artsen, al evenveel oproepen als het sinds zijn ontstaan jaarlijks krijgt. Vooral het aantal oproepen over verbale en psychologische agressie van patiënten stijgen.

Een apotheker wordt dagelijks geconfronteerd met tal van uitdagingen en een toenemende werkdruk. Daarom start de Orde der Apothekers met een onafhankelijke hulplijn voor apothekers in nood.

Binnen de context van het onderwijs kunnen artsen uitzonderlijk een dixit-attest opstellen omwille van gezondheidsredenen die niet of niet meer objectief kunnen vastgesteld worden. Dat laat de Orde der artsen weten in een recent advies.

Om hen een hart onder de riem te steken, besloten de Patrik Roelandt Anti-agressiegroep en Domus Medica om personeel van huisartsenwachtposten en testcentra dit jaar de Veiligheidsprijs toe te kennen.

beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van medische technologieën, voert met haar leden een verbod in om individuele zorgverleners nog te sponsoren voor hun deelname aan wetenschappelijke conferentie. Het verbod geldt voor alle leden van beMedTech, die samen goed zijn voor 80% van de Belgische markt. We verzwakken onze concurrentiepositie tegenover andere bedrijven misschien met dit initiatief, maar al onze leden beseffen dat dit enige juiste weg is.

Artsen zijn deontologisch verplicht het voortouw te nemen bij het adviseren en promoten van vaccinatie tegen covid-19. Aldus een Ordinaal advies van januari. Teneinde het nietig te verklaren, werd er bij de Raad van State beroep tegen aangetekend. De verzoekers vingen bot en draaien op voor de gerechtskosten en een 'rechtsplegingsvergoeding' van 700 euro te betalen aan de Orde.

Ter vervanging van een eerder advies van 16 juli 2011 bracht de nationale raad van de Orde der artsen vorige week een nieuw advies uit over de regelgeving en het beheer van het Globaal Medisch Dossier. Het stipt onder meer aan dat "het beheer van een GMD voorbehouden is aan erkende huisartsen."

Hoeveel artsen zijn zelf afhankelijk van geneesmiddelen, drugs en/of alcohol? Welke impact heeft covid daarop? Is burn-out een probleem? Het zijn gevoelige thema's die we via een enquête bij deze editie van Artsenkrant in kaart willen brengen.

"De eenvormige bijdrage voor de Orde der artsen resulteert uit overleg met de tien provinciale raden. Daarbij gingen we uit van de economische realiteit. Het is nu eenmaal zo dat het leeuwendeel van de artsen doorwerkt na 65 jaar."

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info