...

Betreft: het advies van de nationale raad van de Orde der artsen van 10 juni 2023 aangaande 'het tekort aan artsen en de weerslag hiervan op de gezondheidszorg'. Toont de nationale raad van de Orde der artsen zich in dit advies impliciet bereid om 'inclusief open debat' onder artsen ingang te laten vinden? De tijd is (conform de 'geest' ten tijde van oprichting van de Orde) opnieuw aangebroken om noodzakelijkerwijze inclusieve bruggen te slaan tussen alle rangen van het voltallige artsenkorps. Of nog: "ook de lijnrechter moet mee het veld op, anders lukt het de andere spelers niet meer".