Betreft: het advies van de nationale raad van de Orde der artsen van 10 juni 2023 aangaande 'het tekort aan artsen en de weerslag hiervan op de gezondheidszorg'.

Toont de nationale raad van de Orde der artsen zich in zijn advies van 10 juni 2023 impliciet bereid om 'inclusief open debat' onder artsen ingang te laten vinden?

Geachte voorzitter en leden van de nationale raad,

Uw adviestekst aangaande de noodkreten van het artsenkorps en de vrees voor een crisis in de gezondheidszorg zoals die erin beschreven wordt, heeft mijn volle aandacht genoten.

Het advies getuigt van de nodige bezorgdheid. De nationale raad lijkt in zijn advies te willen kandideren voor het initiëren van een 'open debat' binnen het artsenkorps(?). Ik meen dat hiermee veel spanningen zouden weggenomen worden.

Daargelaten of deze taak is weggelegd voor de nationale raad, is deze laatste de aangewezen pionier om een prototype voor open debat onder de artsen ingang te laten vinden. Het is eenmaal aan de raad zelf om hiervoor eenduidig het licht op groen te zetten.

De tijd is (conform de 'geest' ten tijde van oprichting van de Orde) opnieuw aangebroken om noodzakelijkerwijze inclusieve bruggen te slaan tussen alle rangen van het voltallige artsenkorps. Of nog: "ook de lijnrechter moet mee het veld op, anders lukt het de andere spelers niet meer".

De tijd is opnieuw aangebroken om noodzakelijkerwijze inclusieve bruggen te slaan tussen alle rangen van het voltallige artsenkorps

Bij deze schenk ik daarom aan de Orde der artsen een symbolische 'spiegel' van een kies merk. Daarmee wens ik enerzijds mijn oprechte achting uit te drukken voor het positivistisch initiatief dat ik meen te ontwaren in de bovengenoemde adviestekst van de nationale raad en anderzijds de gelijkwaardigheid van alle artsen centraal te stellen.

Een spiegel heeft voor ieder van ons een aparte symbolische betekenis. Voor mij bijvoorbeeld staat hij symbool voor de sterke gedachte dat ik tegenwoordig ben en dus zelf een autonome 'determinant' ben van het traject waarop ik mij, samen met anderen, bevind.

Ik wens dat dit initiatief voor het hele korps een gepaste aanzet is naar een (meer) open interne debatcultuur en dat het tevens zoveel mogelijk (vermeende) hindernissen uit de weg kan ruimen. Dit opdat alle leden die ons artsenkorps rijk is, gehoord en verenigd kunnen worden. Er moet dringend een uitlaatklep komen 'die werkt'. Hier is een sleutelrol weggelegd voor de nationale raad.

Tot slot. Ook indien mijn 'aanvoelen' niet helemaal zou overeenstemmen met dat uit bovengenoemd advies, hoop ik alsnog deze laatste in zijn strekking te kunnen beïnvloeden. In elk geval hoop ik dat de raad deze designspiegel in ontvangst wil nemen en hij effectief een plekje zal toegewezen krijgen in het gebouw van de nationale raad van de Orde. De mooie spiegel zal aangeboden worden begin juli.

CVB
© CVB
Betreft: het advies van de nationale raad van de Orde der artsen van 10 juni 2023 aangaande 'het tekort aan artsen en de weerslag hiervan op de gezondheidszorg'.Toont de nationale raad van de Orde der artsen zich in zijn advies van 10 juni 2023 impliciet bereid om 'inclusief open debat' onder artsen ingang te laten vinden?Geachte voorzitter en leden van de nationale raad,Uw adviestekst aangaande de noodkreten van het artsenkorps en de vrees voor een crisis in de gezondheidszorg zoals die erin beschreven wordt, heeft mijn volle aandacht genoten.Het advies getuigt van de nodige bezorgdheid. De nationale raad lijkt in zijn advies te willen kandideren voor het initiëren van een 'open debat' binnen het artsenkorps(?). Ik meen dat hiermee veel spanningen zouden weggenomen worden.Daargelaten of deze taak is weggelegd voor de nationale raad, is deze laatste de aangewezen pionier om een prototype voor open debat onder de artsen ingang te laten vinden. Het is eenmaal aan de raad zelf om hiervoor eenduidig het licht op groen te zetten.De tijd is (conform de 'geest' ten tijde van oprichting van de Orde) opnieuw aangebroken om noodzakelijkerwijze inclusieve bruggen te slaan tussen alle rangen van het voltallige artsenkorps. Of nog: "ook de lijnrechter moet mee het veld op, anders lukt het de andere spelers niet meer".Bij deze schenk ik daarom aan de Orde der artsen een symbolische 'spiegel' van een kies merk. Daarmee wens ik enerzijds mijn oprechte achting uit te drukken voor het positivistisch initiatief dat ik meen te ontwaren in de bovengenoemde adviestekst van de nationale raad en anderzijds de gelijkwaardigheid van alle artsen centraal te stellen.Een spiegel heeft voor ieder van ons een aparte symbolische betekenis. Voor mij bijvoorbeeld staat hij symbool voor de sterke gedachte dat ik tegenwoordig ben en dus zelf een autonome 'determinant' ben van het traject waarop ik mij, samen met anderen, bevind.Ik wens dat dit initiatief voor het hele korps een gepaste aanzet is naar een (meer) open interne debatcultuur en dat het tevens zoveel mogelijk (vermeende) hindernissen uit de weg kan ruimen. Dit opdat alle leden die ons artsenkorps rijk is, gehoord en verenigd kunnen worden. Er moet dringend een uitlaatklep komen 'die werkt'. Hier is een sleutelrol weggelegd voor de nationale raad.Tot slot. Ook indien mijn 'aanvoelen' niet helemaal zou overeenstemmen met dat uit bovengenoemd advies, hoop ik alsnog deze laatste in zijn strekking te kunnen beïnvloeden. In elk geval hoop ik dat de raad deze designspiegel in ontvangst wil nemen en hij effectief een plekje zal toegewezen krijgen in het gebouw van de nationale raad van de Orde. De mooie spiegel zal aangeboden worden begin juli.