...

Recent verscheen er een opiniestuk van collega preventieadviseur- arbeidsarts Edelhart Kempeneers. Een interessant betoog over de zin en/of onzin van de periodieke contacten met of gezondheidsbeoordelingen van de huidhoudhulpen zoals die nu in België plaatsvinden. Ik ben het totaal niet eens om de periodiciteit naar driejaarlijks te brengen. Tweejaarlijks contact met de arbeidsarts is m.i. noodzakelijk om toch een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen en een empathisch contact te ontwikkelen. Zeg maar een vinger aan de pols zo nu en dan. Na 40 jaar zaagt men de poten onder deze gammele stoel vandaan, zonder evenwaardig of beter alternatief. Zogezegd omdat er te weinig arbeidsartsen zijn én men "meerwaarde" wil creëren.