Alles over Kamer

Op 1 december dienden de ministers van justitie en volksgezondheid in de Kamer een wetsontwerp in om de 'wet gedwongen opname' te wijzigen (wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke). De voorbereiding gebeurde door een studiegroep onder leiding van Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde.

"Ik besef dat een vermindering van de ereloonsupplementen een gevoelig en moeilijk dossier is. Daarom spreek ik me nog niet uit over het al dan niet gelijktrekken van het maximumpercentage supplementen over alle ziekenhuizen heen. Maar het spreekt vanzelf dat de overheid zal proberen geen ongelijkheden te bestendigen", zei minister Vandenbroucke in de Kamer.

De Kamer keurde op 26 oktober jl, 'de wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg' goed. Klinische laboratoria zullen bijvoorbeeld geen 'administratieve kosten' kunnen doorrekenen aan patiënt. Dat faciliteert een belangrijke herschikking van middelen. Maar in de nieuwe wet zitten nog meer opvallende zaken.

In een vijfdelige zomerreeks staat prof. em. gezondheidsrecht en Vitaz-voorzitter Herman Nys stil bij de wet op de ziekteverzekering die zestig jaar geleden het daglicht zag. In dit derde deel schetst hij de overeenkomsten tussen artsen en rechthebbenden.

Minister Frank Vandenbroucke werd in de Kamer niet alleen aan de tand gevoeld over het tekort aan huisartsen (en de quota voor de opleiding), maar ook over hun werkbelasting. Meer bepaald over de druk die de 1733 nu zet op de Waalse huisartsenwachtdienst.

De ministerraad keurde vrijdag 24 maart een wetsontwerp goed dat basisverpleegkundige als nieuwe beroepstitel in de WUG inschrijft. Daarmee zou er een oplossing komen voor de HBO5-verpleegkundigen.

De plenaire Kamer keurde een wetsontwerp goed dat moet leiden tot de oprichting van een 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' (GDA). Alvorens het agentschap operationeel kan worden, moet het Staatsblad de wet uiteraard nog wel publiceren.

De Zorgkwaliteitswet heeft met ingang van 1 juli 2022 de provinciale geneeskundige commissies opgeheven. Zij worden vervangen door de federale commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Toezichtcommissie.

"Ja, ik fungeerde als bliksemafleider. Het was een politiek spel van jewelste. Harder dan normaal. Alsof ik het virus zelf verspreidde. Alsof ik 's nachts over de dorpen vloog om het uit te strooien (lacht). Maar je moet dat een plaats geven."

"Waarom zouden artsen nog conventies onderhandelen als niet toetreden tot een akkoord toch geen verschil meer uitmaakt?" Kartel-voorzitter dokter Thomas Gevaert hekelt de 'vuilnisbak-wet' die de Kamer recentelijk goedkeurde. Onder meer zit daarin een supplementenverbod op ambulante zorg voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Wie een zorg- of hulpverlener bij de uitoefening van zijn beroep aanvalt, mag in de toekomst rekenen op een extra strenge straf. Het nieuwe strafwetboek dat in de maak is, bepaalt dat de straf een niveau zwaarder zal zijn dan bij gelijkaardige agressie tegen een gewone burger.

De Kamer keurde op 20 juli jl. het wetsontwerp van minister Vandenbroucke (Vooruit) - mee ondertekend door justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) - goed dat de Toezichtscommissie in de Kwaliteitswet regelt. Aan de oorspronkelijke tekst werd flink gesleuteld.

De Kamer keurde op 20 juli het wetsontwerp van minister Vandenbroucke (Vooruit) - mee ondertekend door justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) - goed dat de Toezichtscommissie in de Kwaliteitswet regelt. Aan de oorspronkelijke tekst werd flink gesleuteld.

De wet die de termijn tussen medische verkiezingen regelt, ligt voor in de Kamer. De volgende medische verkiezingen zullen plaatsvinden in 2023 en niet dit jaar.

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat apothekers de bevoegdheid geeft vaccins tegen het coronavirus te plaatsen. Bvas verzet zich met man en macht tegen deze wet. Domus Medica en Kartel pleiten samen voor samenwerking.

Donderdag 15 juli keurde De Kamer de pandemiewet goed. Wanneer zich een nieuwe 'epidemische noodsituatie' voordoet, zal de regering zich op een nieuwe wettelijke basis moeten beroepen om maatregelen tegen de verspreiding van een aandoening zoals die uit de voorbije periode uit te vaardigen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info