...

In de pers stond de voorbije weken her en der te lezen dat de Kamer een belangrijke besparing binnen de klinische biologie had goedgekeurd. Dat klopt strikt gezien niet. Maar de nieuwe wet 'diverse bepalingen' sluit wel een achterpoortje voor de klinische laboratoria waardoor de vermindering van de honoraria in de klinische biologie met 15% in 2024 beter mogelijk wordt.Dat de honoraria voor klinische biologie afgeroomd worden, is al langer beslist - dat komt in een apart KB. In totaal moet de klinische biologie zo 223 miljoen euro ophoesten. Dat bedrag wordt elders geïnvesteerd. De huisartsen krijgen daarvan 23 miljoen euro. Bij wijze van spreken dan. Het is het bedrag dat moet dienen om de New Deal aantrekkelijker te maken. De specialisten krijgen het equivalent daarvan voor herijking van sommige honoraria. De begrotingsnota van de Algemene Raad stelt voor 2 miljoen euro te reserveren voor een nieuwe behandeling van cholesteatoom, en 3,5 miljoen euro voor de permanentiehonoria in de majeure traumacentra.De overblijvende 177 miljoen euro zou dan gaan naar de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Het verbod voor klinische laboratoria om 'administratieve' kosten door te rekenen aan patiënten, maakt dat deze de besparing niet op de laatstgenoemden kunnen afschuiven.Overigens vermindert deze wet niet de mogelijkheid voor de klinisch biologen zelf om ereloonsupplementen aan te rekenen. Verder bepaalt de wet diverse bepalingen dat, wanneer een bepaalde door het Riziv terugbetaalde test niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat aan de voorwaarden uit de nomenclatuur niet is voldaan, het laboratorium voor de test niet méér kan vragen dan het terugbetaalde bedrag (plus remgeld).Wanneer het Riziv de test bijvoorbeeld niet meer terugbetaalt omdat hij al meer keren is uitgevoerd dan het maximum aantal dat de nomenclatuur toelaat, dan mag het laboratorium toch geen hoger bedrag rekenen aan de patiënt dan dat het Riziv anders wel zou terugbetalen.IndexmassaMaar de wet diverse bepalingen bevat nog een aantal andere uiteenlopende zaken. Zo is er een bepaling die het herbestemmen van de indexmassa beter moet regelen.Wanneer de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen onderhandelt over een nieuw akkoord, zoals de komende weken zal gebeuren, wordt vaak gekeken of er niet wat met de indexering van honoraria kan worden geschoven.Bepaalde prestaties krijgen dan wat minder index, om de opwaardering van andere mogelijk te maken - of om middelen vrij te maken voor nieuwe zaken.Daarbij kan evenwel aan bepaalde honoraria niet geraakt worden, omdat de indexering daarvan is vastgelegd in een KB, of onderdeel uitmaakt van de tekst van een conventie.In de wet diverse bepalingen is nu opgenomen dat een akkoorden- of overeenkomstencommissie kan voorstellen via een nieuw KB díe honoraria mee in bad te trekken. Ook het bedrag dat voor de indexering ervan is vastgelegd, kan dan toch (gedeeltelijk) een andere bestemming krijgen.Het Verzekeringscomité en de Algemene Raad moeten die vraag dan wel eerst ook goedkeuren.Overzicht andere bepalingen