...

Artikel 2 vult artikel 2 van de wet van 1977 aan. Een nieuwe bepaling maakt het bij Koninklijk Besluit mogelijk 'om voorschriften over de experimenten op de menselijke persoon te reglementeren' (sic) voor bepaalde voedingsmiddelen of andere producten die het KB aanduidt. Wel moet eerst het Comité voor Bio-ethiek advies verstrekken. Hiermee wordt wellicht het Raadgevend comité voor bio-ethiek bedoeld, het is een van de eerste keren dat het advies van dit Comité verplicht wordt gemaakt.Artikel 2 bepaalt voorts dat deze experimenten tests, studies of onderzoeken omvatten uitgevoerd op vrijwilligers zonder therapeutische doelstellingen. De door het KB bepaalde voorschriften kunnen betrekking hebben op de producten, de bescherming van deelnemers, de voorwaarden en procedures voor experimenten, de aansprakelijkheid en administratieve verplichtingen.Het niet naleven van deze voorschriften is strafbaar (artikel 3).