...

Hij antwoordde op een interpellatie van N-VA-kamerlid en tandarts Frieda Gijbels. Zij wees de minister op de duidelijke (communautaire) verschillen in gevraagde ereloonsupplementen tussen ziekenhuizen. "Deze problematiek moet worden aangepakt maar ik mis een diagnose en een plan van aanpak", aldus Gijbels. Ze vroeg of Vandenbroucke de maximale ereloonsupplementen nog steeds wil gelijktrekken en op welke manier? Ook wou ze weten of de 'standstill' eveneens geldt voor een verhoging van de afdrachten op de erelonen. De minister bevestigde dat 'het akkoord inzake de 'standstill' op het maximumpercentage aan ereloonsupplementen ook geldt voor de afdrachten. Frank Vandenbroucke: "De hoogte daarvan is echter een zaak tussen de medische raad en het ziekenhuisbeheer. De overheid heeft daar dus geen zicht op." Wel heeft hij het Intermutualistisch Agentschap gevraagd cijfermateriaal aan te leveren over onder meer verblijven, interventies en specialismen en aan te geven hoe die zich verhouden ten opzichte van de ereloonsupplementen. Vandenbroucke hoopt dat de stakeholders op basis daarvan "een gedragen voorstel kunnen doen over de vermindering van de ereloonsupplementen."Het antwoord stemde Gijbels maar deels tevreden: "Ik hoor steeds meer nuance in de aanpak van de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen. Andere types supplementen in de ambulante praktijk pakt u veel sneller aan. Heeft dat een communautaire reden?," vroeg ze zich af.Bovendien stelde Gijbels een ongerijmdheid vast in het antwoord van Vandenbroucke. U hebt geen zicht op de afdrachten maar u verbiedt wel een verhoging ervan..."