Alles over Intermutualistisch Agentschap

Natuurkundige en Nobelprijswinnaar Enrico Fermi schotelde zijn studenten graag schijnbaar aartsmoeilijke vraagstukken voor. Zo vroeg hij eens hoeveel pianostemmers er in Chicago waren.

Een studie uitgevoerd door het Intermutualistisch Agentschap (IMA) en het Riziv (RIZIV) belicht de risicofactoren voor langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Ze stelt een voorspellingsmodel voor dat het gezondheidsbeleid en de opvolging van patiënten door adviserend artsen en hun teams kan verbeteren.

Twee op drie Belgen hadden in 2022 minstens één consultatie bij een specialist. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Oogartsen hebben het grootste publiek: 1 op 5 Belgen ging minstens één keer naar een oogarts.

"Ik besef dat een vermindering van de ereloonsupplementen een gevoelig en moeilijk dossier is. Daarom spreek ik me nog niet uit over het al dan niet gelijktrekken van het maximumpercentage supplementen over alle ziekenhuizen heen. Maar het spreekt vanzelf dat de overheid zal proberen geen ongelijkheden te bestendigen", zei minister Vandenbroucke in de Kamer.

600.000 Belgen kregen in 2021 de diagnose diabetes. U leest het goed, Belgen. Wie verder zoekt buiten de krantenartikels en de cijferdatabank van het Intermutualistisch Agentschap raadpleegt, merkt op dat dit Belgische cijfer veel vertelt over hoe "België" werkt. Vooral niet werkt.

De Belgische Vereniging voor Radiologie ontkracht ten stelligste dat radiologen 'steeds duurder worden' en dat ze 'de financiële toegankelijkheid tot radiologische zorg voor de patiënt beperken.' Er zijn wel heel wat goede redenen waarom artsen ereloonsupplementen aanrekenen (te lage Riziv-tarieven, variaties in operationele kost, investeringen in nieuwe technieken enz.).

In 2021 gebruikte meer dan 13% van de Belgen een antidepressivum, bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat het gebruik van antidepressiva in België onder de loep heeft genomen.

De softe echelonnering - het verminderd remgeld bij een specialist als de patiënt een verwijsformulier van zijn huisarts voorlegt - wordt in nog geen honderdste van de keren dat het mogelijk zou zijn, toegepast. Van het oorspronkelijke geplande budget daarvoor wordt 1,4% opgebruikt.

De softe echelonnering - het verminderd remgeld bij een specialist als de patiënt een verwijsbrief van zijn huisarts voorlegt - wordt in nog geen één procent toegepast van de keren dat dat mogelijk zou zijn. Van het oorspronkelijk daarvoor bestemde budget wordt 1,4% opgebruikt.

Tijdens de eerste lockdown in de lente van 2020, viel de niet-dringende, routinematige zorg in België bijna volledig stil. Dat had tevens een impact op het geneesmiddelengebruik. Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) blijkt dat voor chronische aandoeningen als hypertensie en diabetes in 2020 minder nieuwe patiënten met medicatie zijn gestart.

Het Riziv heeft een eerste rapport klaar over de impact van covid-19 op de terugbetalingen voor gezondheidszorg. De cijfers liggen een pak lager dan het bedrag van een half miljard dat eerder de ronde deed.

Het Intermutualistisch Agentschap ontkent met klem dat het patiëntengegevens zou verkopen aan de farmaceutische industrie. Het gaat enkel om 'onzekerheden' gelinkt aan innoverende geneesmiddelen die versneld op de markt komen, zegt Joeri Guillaume van het IMA.

De zeven ziekenfondsen in ons land verkopen sinds begin dit jaar patiëntengegevens aan farmaceutische bedrijven. Dat schrijft Apache. Het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat de ziekenfondsen verenigt, benadrukt dat alles volgens de regels gebeurt.

Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info