...

Uit rapporten van het Intermutualistisch Agentschap zou blijken dat bij 21% van de CT-scans en 44% van de MRI's respectievelijk voor acht en zestien miljoen euro erelonen worden aangerekend (Artsenkrant 2758).De Belgische Vereniging voor Radiologie weerlegt echter de suggestie dat ereloonsupplementen dienen om de geldbuidel van de radiologen te vullen. Ze verwijst naar de context. Zo rekenen artsen in vele landen ereloonsupplementen aan bovenop het officiële tarief. Ook radiologen. "In ons land is dit geen wijdverbreid en al zeker geen spectaculair fenomeen," stelt de BVR. "Qua supplementen bengelen de radiologen eerder aan de staart van het peloton van Belgische specialisten."Ereloonsupplementen zijn om diverse redenen nodig. Vooreerst omdat de officiële Riziv-tarieven vaak niet kostendekkend zijn. "Bijvoorbeeld verlaagde men de terugbetaling van een CT van de kransslagaders met 30%. De kosten daalden natuurlijk niet," aldus de BVR.Supplementen investeert men ook in nieuwe, vaak zeer dure technieken. De ziekteverzekering betaalt ze immers niet of slechts laattijdig terug Bovendien creëren heel veel (Vlaamse) radiologiediensten extra onderzoeksmogelijkheden 's avonds en in de weekends. "Dat is met name voor MRI's het geval. Het verklaart grotendeels waarom er in Vlaanderen meer ereloonsupplementen worden aangerekend." Buiten kantooruren ligt de operationele kost hoger en daarmee houden de Riziv-tarieven geen rekening. Tot slot is er de uiteenlopende 'case-mix' die tot variaties in operationele kost leiden. Complexe pathologie vergt meer scantijd en duurdere apparatuur en software en dat vormt een bijkomende verklaring voor de verschillen in ereloonsupplementen tussen ziekenhuizen.Ereloonsupplementen zijn dus nuttig. Dat impliceert niet dat ze aan eender welke patiënt in eender welke omstandigheid aangerekend worden. Deontologisch zijn artsen verplicht 'matigheid aan de dag te leggen'. Net zoals alle specialismen vinden ook de radiologen dat patiënten met verhoogde tegemoetkoming geen supplementen mogen betalen.Tot slot wijst de BVR erop dat volop onderhandeld wordt met minister Vandenbroucke om te garanderen dat elk ziekenhuis ambulante CT- en MRI-scans zouden aanbieden tegen de officiële tarieven.