...

D eze aandoeningen konden toen niet aan het licht komen door de gewone routineonderzoeken bij de huisarts. Na de versoepelingen in mei 2020 steeg het aantal 'starters' met deze behandelingen opnieuw naar het niveau van het voorgaande jaar. Maar er was geen inhaalbeweging. Een aantal chronische aandoeningen werd dus niet gedetecteerd.Het IMA selecteerde voor haar analyse vier goed afgebakende geneesmiddelengroepen: middelen voor de behandeling van hypertensie, diabetes, luchtwegaandoeningen en ADHD.De onderzoekers gingen na of meer mensen tijdens de coronacrisis stopten met hun medicatie, in welke mate er nieuwe patiënten met deze behandelingen begonnen, en wat het effect was op de therapietrouw.DipsHet belangrijkste resultaat is dat, in vergelijking met 2019, het aantal starters bij alle onderzochte geneesmiddelengroepen lager lag. Bij de afkondiging van de lockdown midden maart deed er zich een sterke daling voor. Het aantal personen dat met medicatie tegen hoge bloeddruk startte, daalde met 6 procent van 300.384 in 2019 naar 282.448 in 2020. Ook bij diabetesmedicatie is verminderde het aantal starters van 96 935 in 2019 naar 89 791 in 2020, ofwel met 7,4 procent.Toen de maatregelen versoepeld werden, steeg het aantal starters terug tot hetzelfde niveau als in 2019, maar er deed zich geen inhaalbeweging voor.De dips werden naderhand niet ingehaald.Luchtwegaandoeningen - in casu astma en COPD - verschillen van diabetes en hoge bloeddruk omdat chronisch zijn maar ook af en toe acuut kunnen worden. Het aantal starters van geneesmiddelen voor de behandeling ervan daalde bij het ingaan van de lockdown met 22,5 procent.De effecten van de coronamaatregelen liepen uiteen. De niet-dringende zorg viel stil, maar de beperking van de contacten zorgde daarnaast voor een verminderde circulatie van respiratoire virussen. Medicatie voor ADHD wordt vaak gebruikt om een rustiger gedrag of een betere concentratie voor het schoolwerk te verkrijgen. In de week van de sluiting van de scholen daalde het gebruik ervan tot het begin van het nieuwe schooljaar.Stoppers en therapietrouwTegelijkertijd steeg het aantal 'stoppers' met antihypertensiva van 228.590 in 2019 naar 239.986 in 2020. Dat is een stijging met 5 procent. In 2020 stopten er ook meer patiënten met middelen om diabetes onder controle te houden: 26.145 patiënten tegenover 23.931 in 2019 - een stijging van 9,3 procent.Bij medicatie voor luchtwegaandoeningen en tegen de symptomen van ADHD zie je niet dat grote aantal 'stoppers', al haakten er in 2020 wel iets meer patiënten af dan in 2019.De therapietrouw van patiënten wordt gemeten aan de hand van de Medication Possession Ratio (MPR, therapietrouwratio): dat is het aantal afgehaalde daily defined doses in verhouding met het aantal behandeldagen. Tachtig procent wordt doorgaans als een goede therapietrouw beschouwd.De coronamaatregelen hadden maar weinig invloed op de therapietrouw, vindt het IMA. Voor hypertensie vertoonde in 2020 78,6 procent een goede therapietrouwratio - tegenover 78,2 procent in 2019. Voor diabetes was dat respectievelijk 63,1 procent (2020) en 63,3 procent (2019). Voor luchtwegaandoeningen beantwoorden 56,7 procent aan het criterium in 2020 en 53,2 procent in 2019. Enkele andere observaties;Meer details vindt u in het IMA-rapport.