...

Volgens het schema van de vaccinatiecampagne tegen covid komen in de volgende fase de 65-plussers en de risicogroepen van patiënten aan de beurt.De lijst van risicogroepen werd pas publiek gemaakt. Het gaat vooral om chronische aandoeningen: diabetes, hypertensie, obesitas, respiratoire, neurologische en cardiovasculaire aandoeningen,...De bedoeling is lijsten van deze personen op te stellen om hen te kunnen uitnodigen voor de vaccinatie over een aantal weken - voordat de algemene bevolking aan de beurt komt.De input voor het samenstellen van de lijsten komt enerzijds van het dossier van de huisartsen, anderzijds van het Intermutualistisch Agentschap.Maar het Vlaams Artsensyndicaat vindt het ongepast dat de Vlaamse overheid de huisartsen aanspreekt om hun dossiers uit te vlooien en dan een lijst van patiënten op te stellen in een Excel-bestand."Huisartsen zijn geen brievenbussen en voelen zich niet geroepen om secretariaatswerk uit te voeren voor de overheid", zo schrijven dokter Marc Moens (voorzitter) en dokter Jos Vanhoof (ondervoorzitter)."Naast de gigantische administratieve overlast die deze manier van werken teweeg zou brengen, zullen huisartsen ook overrompeld worden met vragen van patiënten die menen dat ze onterecht niet snel genoeg aan de beurt komen", vervolgen ze.VAS vindt dat de overheid het nodeloos ingewikkeld maakt. Dat de kwetsbare groep in de woonzorgcentra en het zorgpersoneel in de eerste en tweede lijn als eerste gevaccineerd werden vindt het artsensyndicaat terecht.Maar het opstellen van lijsten van patiënten die prioritair worden gevaccineerd is hopeloos, niet kostenefficiënt en leidt alleen maar tot spanningen tussen de burgers.Het VAS pleitte er al eerder deze week voor om de vaccinatie tegen covid verder zeer transparant te laten verlopen per leeftijdsgroep - van oud naar jong.Dat is veel eenvoudiger om uit te voeren - leeftijd is bovendien de voornaamste risicofactor.