...

Wat in de pers te lezen was over de verkoop van gegevens aan de industrie, is tendentieus, vindt Guillaume. De procedure van overdracht van gegevens kadert in werkelijkheid binnen de 'werkgroep artikel 81'. Die werd ingericht door het Verzekeringscomité en geeft farmabedrijven de mogelijkheid om dure en innoverende geneesmiddelen sneller op de markt te brengen. "Na afloop van de procedure, of na een conventie met het Riziv voor drie of vijf jaar, krijgen de firma's de mogelijkheid om therapeutische onzekerheden op te helderen aan de hand van de gegevens van het IMA", legt Joeri Guillaume uit. "Wij hebben geen inzicht in de conventie zelf en elke aanvraag van een firma vereist de goedkeuring van het Riziv."Gedeelde gegevensDe statistieken die de farmabedrijven krijgen, zijn geanonimiseerd. Het IMA geeft onder welbepaalde voorwaarden bijvoorbeeld het aantal patiënten door die de nieuwe molecule voorgeschreven kregen en verkoopt uiteraard niet zomaar willekeurig gegevens.De vragende firma betaalt voor die gegevens (het gaat om vrij bescheiden bedragen, in de orde van 2.000 tot 3.000 euro) en zodra er resultaten bekend zijn, worden die gedeeld met het Riziv en de bevoegde instanties.De patiënt is niet op de hoogte van deze gegevensuitwisseling, maar aangezien die anoniem zijn, is het niet gerechtvaardigd om hem/haar persoonlijk op de hoogte te brengen, gezien de privacywet.GratisHet IMA stelt overigens gratis een aanzienlijk aantal gezondheidsindicatoren ter beschikking van het publiek, benadrukt Jean-Marc Laasman, hoofd van de studiedienst van het Franstalige socialistische ziekenfonds Solidaris. "Het gaat altijd om geanonimiseerde gegevens die worden gedeeld op basis van strikte protocollen en met respect van de privacywetgeving."