...

De cijfers komen uit de IMA Atlas, een databank van het Intermutualistisch Agentschap met gegevens over het gebruik van de gezondheidszorg. Volgens een nieuw rapport van het IMA had in 2022 63,5% van de inwoners van België minstens één consultatie bij een specialist. Dit cijfer is de voorbije 10 jaar stabiel gebleven, met een lichte daling in coronajaar 2020.Bijna 1 op 5 Belgen ging in 2022 minstens één keer naar een oogarts. 13,8% bezocht een gynaecoloog en 12,8% een specialist huid- en geslachtsziekten (dermato-venereoloog). Rekening houdend met de kleinere doelgroep gaat er ook een vrij hoog percentage (4,3%) naar de kinderarts. De voorbije 10 jaar is het percentage Belgen dat bij cardiologen, neurologen en longspecialisten op consultatie gaat sterk gegroeid.Aantal bezoeken per patiëntPatiënten die in 2022 minstens één keer een specialist raadpleegden, deden dit gemiddeld 4,3 keer (over de verschillende specialismen heen). Psychiaters hebben het 'trouwste' publiek, met gemiddeld 4,3 consultaties per jaar. Bij pediaters is dit gemiddeld 3,2 keer, bij orthopedische chirurgen en gynaecologen gemiddeld 2,3 keer.Ook deze cijfers zijn de voorbije tien jaar stabiel gebleven, uitgezonderd in 2020. Bij psychiaters is het gemiddeld aantal consulten in die periode wel gedaald van 5,1 naar 4,3.Grote verschillen in conventioneringsgraadHet IMA bekeek ook de conventioneringsgraad in de verschillende specialismen. Het percentage van de actieve specialisten dat geconventioneerd is, varieert sterk van specialisatie tot specialisatie. De overgrote meerderheid van de actieve inwendig geneeskundigen, longspecialisten en psychiaters zijn (volledig) geconventioneerd. Meer dan de helft van de actieve dermatologen, oogartsen en gynaecologen zijn daarentegen niet-geconventioneerd. Zorgverstrekkers worden voor de IMA Atlas beschouwd als 'actief' indien ze in het voorgaande prestatiejaar een minimumbedrag aan prestaties gefactureerd hebben die betaald werden door de verplichte ziekteverzekering. Daarbij dient opgemerkt dat niet alle 'actieve' artsen consultaties verrichten.Voor dit rapport werd het aantal consultaties bij de specialist bepaald op basis van de nomenclatuurcodes voor consultaties met de specifieke arts-specialisten. Het kan zowel gaan om consultaties in een ziekenhuis als in de privépraktijk van een specialist.