Alles over EU

De Europese Commissie heeft recent een vergunning verleend voor het allereerste vaccin tegen het Chikungunya-virus, een ziekte die wordt overgedragen door besmette muggen.

De Europese Commissie heeft in naam van vijftien Europese landen een raamcontract met het Britse farmabedrijf Seqirus gesloten voor de levering van 665.000 doses van een vaccin tegen vogelgriep.

Elk jaar lopen 4,3 miljoen patiënten in ziekenhuizen in de EU/EER tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een of meer zorginfecties op. Dat blijkt uit het derde prevalentieonderzoek naar zorggerelateerde infecties en antimicrobiële toepassingen in ziekenhuizen voor acute zorg door het ECDC.

Vorig jaar vernieuwde de Europese Commissie haar aanbevelingen voor kankeropsporing - begin december 2022 keurden de ministers van de lidstaten (de Raad van de EU) het voorstel goed. Wat houden de aanbevelingen in en wat is het belang van een aanbeveling op Europees niveau voor de kankerscreening in de Europese lidstaten?

Specialisten die als erkend stagemeester aso's begeleiden, kunnen weldra hun vergoeding voor 2022 en voor 2023 raadplegen of aanvragen. De vergoeding voor premiejaar 2022 bedraagt € 598,85 per volledige kalendermaand en per begeleide arts-specialist. Voor premiejaar 2023 werd dit bedrag vastgelegd op € 647,60.

"Gewoon vermenigvuldigen wat al bestaat zal niet werken. Het is niet houdbaar om meer middelen te spenderen aan het behandelen van ziekte zonder te kijken naar de veerkracht van een gezondheidszorgsysteem."

Donderdag 22 juni stemde het federaal parlement het wetsontwerp dat 'basisverpleegkundige' als nieuwe beroepstitel in de WUG inschrijft. Die ingreep moet tegemoetkomen aan Europese regels die bepalen wie als verpleegkundige in een ander land aan de slag kan.

Op 10 februari kwamen meer dan vierhonderd gezondheidswerkers uit verschillende domeinen samen voor het 21ste Valentijn Vaccinatiesymposium, jaarlijks georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV, UAntwerpen). Het onderwerp was dit jaar vertrouwen in vaccinatie, een essentiële factor om de effectiviteit van immunisatieprogramma's te verzekeren.

De CPME of Standing Committee of European Doctors, waar ook de Bvas deel van uitmaakt, is "diep bezorgd over de toename van geneesmiddelentekorten op korte en lange termijn". Dat schrijft de Europese artsenorganisatie op haar website. Ze roept de EU op om in haar komende herziening van de 'algemene farmaceutische wetgeving' maatregelen te voorzien om geneesmiddelentekorten te voorkomen en te beheren.

Het Hof van Justitie in Luxemburg (EU) velde op 22 november een interessant arrest. Vraag was of een lidstaat een asielzoeker mag terugsturen naar zijn land van herkomst als dat tot gevolg heeft dat een medische behandeling niet langer mogelijk is. En moet asiel worden toegestaan?

In een recente analyse gepubliceerd in The Lancet laat een internationaal panel van 173 experten zich zeer kritisch uit over hoe overheden wereldwijd de covid-19-crisis hebben aangepakt. Vele hebben zich "onbetrouwbaar en ondoeltreffend" getoond, luidt het. En op wereldniveau werd de samenwerking tussen regeringen ondermijnd door rancune tussen de grootmachten.

De Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Anesthesie-Reanimatie organiseert zaterdag 7 mei haar jaarlijkse congres, dat in het teken staat van 175 jaar anesthesie in België.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info