...

De wetswijziging maakt dat er voortaan twee duidelijk te onderscheiden verpleegkundige profielen bestaan. Er is de basisverpleegkundige, die drie jaar opleiding hoger beroepsonderwijs gevolgd heeft en een graduaat in de verpleegkunde behaald heeft (ook wel gekend als de HBO5-verpleegkundigen). Daarnaast zijn er de 'verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg' (VVAZ), zij hebben de vierjarige bacheloropleiding voltooid.In de praktijk kunnen zogenaamde 'basisverpleegkundigen' autonoom handelen, maar enkel voor niet-complexe zorg. In complexe zorgsituaties werken ze in teamverband onder leiding van een VVAZ of een arts.Door in de wet deze twee aparte profielen te creëren - die in de praktijk dus al jaren bestaan maar waarbij afgestudeerden zich allebei 'verpleegkundige' konden noemen - wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke tegemoet komen aan bekommernissen van Europa. Voor de EU voldoet de opleiding tot bachelor verpleegkunde aan de regels om in elk EU-land aan de slag te gaan als verpleegkundige. De HBO5-opleiding doet dat niet.Tegelijk biedt de ingreep dixit de minister "kansen om de tekorten in de zorg aan te pakken" - voor bepaalde jongeren is de HBO5-opleiding een haalbaardere kaart dan de (langere) bacheloropleiding. Studenten die vanaf volgend academiejaar (2023-2024) instappen in de HBO5-opleiding verpleegkunde en afstuderen zullen zich zodus 'basisverpleegkundige' mogen noemen. Voor de huidige studenten en reeds actieve HBO5-verpleegkundigen verandert er niets. Zij blijven ook in de toekomst genieten van hun verworven rechten.