Het derde prevalentieonderzoek door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) onderzocht zorggerelateerde infecties (healthcare-associated infections, HAIs) in de periode 2022-2023. In die periode was SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, het vierde meest voorkomende micro-organisme bij zorginfecties. Luchtweginfecties, waaronder longontsteking en zorggerelateerde COVID-19, vertegenwoordigden bijna een derde van alle gemelde zorginfecties, gevolgd door urineweginfecties, chirurgische siteinfecties, bloedstroominfecties en gastro-intestinale infecties.

Er werd ook een toename waargenomen voor het gebruik van antimicrobiële stoffen in vergelijking met eerdere onderzoeken. In 2022-2023 ontving 35,5 % van de patiënten ten minste één antimicrobieel middel, tegenover 32,9 % in de vorige onderzocht periode, 2016-2017. Op een willekeurige dag krijgen ongeveer 390.000 ziekenhuispatiënten in de EU/EER ten minste één antimicrobiële stof.

Een bijzonder punt van aandacht is dat 1 op de 3 in zorginfecties gedetecteerde micro-organismen bacteriën resistent waren tegen courante antibiotica, waardoor de opties voor de behandeling van geïnfecteerde patiënten werden beperkt.

Tot 20% is te voorkomen

Ten minste 20 % van de zorginfecties kunnen worden voorkomen door IPC-programma's (infection prevention and control). IPC-maatregelen zijn effectiever wanneer ze deel uitmaken van multimodale uitvoeringsstrategieën, waarbij elementen zoals onderwijs en monitoring en feedback worden gecombineerd.

Eenvoudige maatregelen zoals handhygiëne en ervoor zorgen dat handgeldispensers beschikbaar zijn in de buurt van het ziekenhuisbed, kunnen het aantal HAI's aanzienlijk verminderen. Complexere interventies, zoals het waarborgen van een adequaat aantal eenpersoonskamers en gespecialiseerd IPC-personeel, spelen ook een cruciale rol.

Er bestaat echter een aanzienlijke variatie in de uitvoering van IPC-programma's in Europese ziekenhuizen, wat wijst op de noodzaak van gestandaardiseerde praktijken en meer inspanningen om de naleving van IPC-maatregelen te verbeteren, stelt het ECDC.

Testen op luchtweginfecties

De resultaten van de PPS benadrukken ook het belang van preventieve maatregelen voor virale luchtweginfecties in de gezondheidszorg. Deze omvatten vroege tests voor de tijdige diagnose van respiratoire virale infecties gevolgd door de toepassing van op transmissie gebaseerde voorzorgsmaatregelen en, tijdens perioden van hoge prevalentie van respiratoire virale infecties, een veralgemeende mondmaskerdracht in de gezondheidszorg.

"Met zorggerelateerde infecties vormen een aanzienlijke uitdaging voor de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen in heel Europa. Deze recente cijfers wijzen op de dringende noodzaak van verdere maatregelen om deze dreiging te beperken. Door prioriteit te geven aan infectiepreventie en -bestrijding, evenals goed beheer van antimicrobiële middelen en het verbeteren van de surveillance, kunnen we de verspreiding van deze infecties effectief bestrijden en de gezondheid van patiënten in de hele EU/EER beschermen", zegt Andrea Ammon, directeur van het ECDC.

Het volledige rapport vindt u hier.

Het derde prevalentieonderzoek door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) onderzocht zorggerelateerde infecties (healthcare-associated infections, HAIs) in de periode 2022-2023. In die periode was SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, het vierde meest voorkomende micro-organisme bij zorginfecties. Luchtweginfecties, waaronder longontsteking en zorggerelateerde COVID-19, vertegenwoordigden bijna een derde van alle gemelde zorginfecties, gevolgd door urineweginfecties, chirurgische siteinfecties, bloedstroominfecties en gastro-intestinale infecties. Er werd ook een toename waargenomen voor het gebruik van antimicrobiële stoffen in vergelijking met eerdere onderzoeken. In 2022-2023 ontving 35,5 % van de patiënten ten minste één antimicrobieel middel, tegenover 32,9 % in de vorige onderzocht periode, 2016-2017. Op een willekeurige dag krijgen ongeveer 390.000 ziekenhuispatiënten in de EU/EER ten minste één antimicrobiële stof. Een bijzonder punt van aandacht is dat 1 op de 3 in zorginfecties gedetecteerde micro-organismen bacteriën resistent waren tegen courante antibiotica, waardoor de opties voor de behandeling van geïnfecteerde patiënten werden beperkt.Tot 20% is te voorkomenTen minste 20 % van de zorginfecties kunnen worden voorkomen door IPC-programma's (infection prevention and control). IPC-maatregelen zijn effectiever wanneer ze deel uitmaken van multimodale uitvoeringsstrategieën, waarbij elementen zoals onderwijs en monitoring en feedback worden gecombineerd.Eenvoudige maatregelen zoals handhygiëne en ervoor zorgen dat handgeldispensers beschikbaar zijn in de buurt van het ziekenhuisbed, kunnen het aantal HAI's aanzienlijk verminderen. Complexere interventies, zoals het waarborgen van een adequaat aantal eenpersoonskamers en gespecialiseerd IPC-personeel, spelen ook een cruciale rol. Er bestaat echter een aanzienlijke variatie in de uitvoering van IPC-programma's in Europese ziekenhuizen, wat wijst op de noodzaak van gestandaardiseerde praktijken en meer inspanningen om de naleving van IPC-maatregelen te verbeteren, stelt het ECDC.Testen op luchtweginfectiesDe resultaten van de PPS benadrukken ook het belang van preventieve maatregelen voor virale luchtweginfecties in de gezondheidszorg. Deze omvatten vroege tests voor de tijdige diagnose van respiratoire virale infecties gevolgd door de toepassing van op transmissie gebaseerde voorzorgsmaatregelen en, tijdens perioden van hoge prevalentie van respiratoire virale infecties, een veralgemeende mondmaskerdracht in de gezondheidszorg."Met zorggerelateerde infecties vormen een aanzienlijke uitdaging voor de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen in heel Europa. Deze recente cijfers wijzen op de dringende noodzaak van verdere maatregelen om deze dreiging te beperken. Door prioriteit te geven aan infectiepreventie en -bestrijding, evenals goed beheer van antimicrobiële middelen en het verbeteren van de surveillance, kunnen we de verspreiding van deze infecties effectief bestrijden en de gezondheid van patiënten in de hele EU/EER beschermen", zegt Andrea Ammon, directeur van het ECDC.Het volledige rapport vindt u hier.