Alles over Europa

In Europa wordt chronische obstructieve longziekte meestal (in ongeveer 90% van de gevallen) veroorzaakt door roken. Vooral door primair roken, maar ook door secundair rookgedrag (minder frequent in onze maatschappij dankzij de verschillende wetten die beschermen tegen passief roken). Het zou dan ook logisch zijn te stoppen met roken, zeker als er al sprake is van COPD.

De behandeling van kanker is in de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Momenteel maakt 60% van de patiënten gebruik van erkende therapieën (1) zoals homeopathie om hun kankerbehandeling aan te vullen en de tolerantie te verbeteren. Een recente studie (2), gepubliceerd in The Oncologist, toont het gunstige effect aan van homeopathische behandelingen op de levenskwaliteit en de levensduur van patiënten met longkanker, samen met de conventionele behandelingen.

In een benzine- of dieselauto draait alles om de motor, in een electric vehicle om de batterij. Die bepaalt het prestatie- en laadvermogen alsook het rijbereik. De accu is dan ook het duurste component van een EV, in driekwart van de gevallen made in China. Dat verklaart de sterke machtspositie van de Chinese toeleveranciers tegenover de Europese automerken.

De federale overheid ontwikkelt een nieuw profiel voor de HBO5-verpleegkundigen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan de EU-bekommernissen over de verpleegkundige opleidingen in ons land. In de WUG komen twee nieuwe beroepstitels: basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker.

Er is een tekort aan wetsdokters en een gebrek aan middelen voor de forensische geneeskunde. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne belooft 2,2 miljoen euro voor de versterking van de sector. François Beauthier, forensisch arts en voorzitter van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde, vindt dat onvoldoende, gezien de realiteit op het terrein.

Bij diabetes type 1 is het toedienen van insuline tot nog toe de hoeksteen van de behandeling. De motivatie bij onderzoekers is echter groot om in te grijpen op de pathogenese van deze ziekte, waarvan de diagnose in de helft van de gevallen wordt gesteld bij personen jonger dan 18 jaar. Wat weten we momenteel over de manier waarop diabetes type 1 ontstaat? En welke aangrijpingspunten biedt dit proces?

Sinds 2015 worden er fiks minder antibiotica voorgeschreven. De beperkingen op het voorschrijven van fluorochinolonen heeft het gebruik van deze breedspectrumantibiotica volgens de IMA-statistieken ook fors verminderd.

De eerste osteotomie of ascorrectie rond de knie met behulp van een op maat geprint implantaat vond deze zomer plaats in Luik. Een primeur, want in Europa waagde alvast nog niemand zich aan deze techniek. De dienst orthopedie van het AZ Monica heeft dan weer als eerste in België een eigen 3D-printlab. De toepassingen van 3D-printing zitten in de lift, en de resultaten verbluffen.

In 2020 zat een ziekenhuis op de drie in de rode cijfers. Anno 2022 kunnen we allicht spreken over een verdubbeling, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. De zorgkoepel raamt de meeruitgaven dit jaar voor alle Belgische ziekenhuizen op ruim een half miljard euro in vergelijking met 2019, het laatste normale werkingsjaar voor de coronaperiode.

Vorige vrijdag nam het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in gebruik. Gegevens van 1,6 miljoen patiënten werden daarbij overgezet van verschillende deeltoepassingen naar één EPD per patiënt. Om de overstap mogelijk te maken schakelde ZNA van woensdagavond tot vrijdagmiddag terug over op papier.

Het ereloon van 15,5 euro voor de vaccinatie tegen covid-19 wordt vervangen door het honorarium voor een bezoek of een raadpleging. Dat heeft het Riziv nu officieel bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat de inenting geen deel uitmaakt van een vaccinatiecampagne, zoals degene die deze herfst loopt. Want dan blijven de vaccinatiecentra aan zet.