Alles over Europa

ZNA en GZA, twee Antwerpse groeperingen die nu al samenwerken in een locoregionaal ziekenhuisnetwerk fuseren op 1 januari 2024. De nieuwe gigant, Ziekenhuis aan de Stroom (Zas), telt meer dan 3.300 bedden en tienduizend medewerkers, waarvan duizend artsen. Willeke Dijkhoffz, nu nog CEO van de GZA-ziekenhuizen, gaat ZAS leiden.

We hadden tijdens onze Oostenrijkse trip net zo goed kunnen kiezen voor de expositie 'Van Monet tot Picasso' in het Albertina Museum in Wenen. Maar u kent ongetwijfeld het werk van Monet en Picasso. Spannender, zo oordeelden we, is de tentoonstelling 'Amazons of Pop' in het meer zuidelijk geleden Graz. Een schot in de roos, zo zou blijken.

De gevallen van apenpokken die zich de jongste weken voordeden, zijn mild. Maar intussen borrelen de onbeantwoorde vragen op in de literatuur. Aanleiding voor sommige experts om zich te ergeren aan de karige aandacht die het apenpokkenvirus in het verleden kreeg.

"Geen enkele interventie - farmacologisch, chirurgisch dan wel vanuit de overheid - op zichzelf kan obesitas een halt toeroepen. Om obesitas te bestrijden, is een holistische multisectoriële aanpak nodig."

Via Europa slaat ons land een voorraadje in van 1.250 doses vaccins voor de apenpokken. Het laat toe 625 personen te behandelen en daarbij denkt de overheid vooral aan zorgverstrekkers. De aankoop gebeurt voor het eerst via HERA. Dit nieuwe directoraat-generaal zag in september 2021 het daglicht in de slibstream van de coronapandemie.

Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen vragen iedereen om de ogen open te houden voor tijgermuggen, de kleine zwart-wit gestreepte mug. En als u er eentje ziet, er een foto van te nemen en die op te laden op het platform MuggenSurveillance.be.

VUB, Sciensano, het Vlaamse en Brusselse Gewest roepen onderzoekers op om hun expertise rond proefdiervrije methoden zoveel mogelijk te delen via het digitale platform RE-Place. "Om maximaal gebruik te kunnen maken van deze kennis, is het van essentieel belang dat alle wetenschappers in België meewerken aan het RE-Place project."

Dokter Jean-Luc Belche is docent aan de faculteit huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Luik en werkt in een wijkgezondheidscentrum in de Luikse wijk St-Léonard, waar heel wat mensen in armoede wonen. Zijn vaststelling: Wallonië is een van de armste regio's in Europa. Een weloverdacht zorgbeleid moet daarmee rekening houden om de zorgtoegankelijkheid zo billijk mogelijk te maken, vindt hij.

Op 1 juli veranderen de Socialistische Mutualiteiten van naam. Voortaan heten ze -net zoals hun Franstalige evenknie- Solidaris. "Dat geeft de essentie weer van onze basiswaarden: solidariteit tussen rijk en arm en tussen ziek en gezond," aldus Paul Callewaert, algemeen secretaris van het socialistische ziekenfonds in zijn 1 mei-toespraak.

Met nog meer zonnige dagen in het verschiet kunnen we niet voorbij aan het fenomeen cabrio, decennialang het symbool van rijkdom en glamour maar sinds enkele jaren uit de gratie van de beau monde.

Maandag ging de Europese vaccinatieweek van start. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de vaccinatiegraad, die er door toedoen van de coronapandemie en nu ook de oorlog in Oekraïne op achteruit gaat.

Jeunes Restaurateurs d'Europe, een van de meest actieve verenigingen van topchefs, actief in 16 landen van Europa, pakt op donderdag 21 april uit met een bijzondere actie ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.