...

Bijna alle EU-landen melden tekorten aan veelgebruikte geneesmiddelen, zoals paracetamol en het antibioticum amoxicilline, zo schrijft de CPME op haar website. Ze noemt veerkrachtige distributieketens van geneesmiddelen "essentieel". "Zij moeten hand in hand gaan met passende meldingssystemen en met communicatie en samenwerking tussen alle belanghebbenden.""Artsen moeten proactief informatie krijgen over mogelijke tekorten en toegang hebben tot actuele informatie om te kunnen reageren. Medicijntekorten leiden tot extra werklast voor artsen, omdat zij minder tijd aan patiëntenzorg kunnen besteden omdat ze een oplossing moeten zoeken voor de onbeschikbare geneesmiddelen", zegt dr. Jacqueline Rossant-Lumbroso, vicevoorzitter van CPME.