De vorige aanbeveling dateert uit 2003. Om het Europese kankerberstrijdingsplan kracht bij te zetten komt de Commissie nu met aanbevelingen die de doelgroep uitbreiden en de detectie van nieuwe vormen van kanker in een vroegtijdig stadium moeten bevorderen.

Negentig procent

De eerst aanbeveling is eigenlijk een inspanningsverbintenis. De Commissie wil dat de bestaande screeningsprogramma's - voor borstkanker, baarmoederhalskanker en colorectale kanker - aangeboden wordt aan minstens 90% van de doelgroep. Tegen 2025 moet dat een feit zijn.

Voor colorectale kanker moet een fecale, immunochemische triagetest - om te zien wie in aanmerking komt voor colonoscopie of endoscopie - aangeboden worden aan alle personen tussen 50 en 74 jaar oud. Dat is een uitbreiding van de leeftijdsgroep die bijvoorbeeld bij ons al volop aan de gang is.

Voor screening op baarmoederhalskanker luidt de aanbeveling dat de doelgroep tussen 30 en 35 jaar oud om minstens de vijf jaar een HPV-test aangeboden krijgt - rekening houdend met de vaccinatiestatus tegen het humaan papillomavirus. Werk aan de winkel voor onze federale minister.

Long- en maagkanker

Nieuw is dat Europa nu ook aanbeveelt om zware rokers en ex-rokers te screenen op longkanker: patiënten tussen 50 en 70 jaar oud met 30 pakjaren zouden een CT-scan (met lage stralingsdosis) aangeboden krijgen.

De lidstaten moeten hiertoe implementatieonderzoek opzetten - gekoppeld aan een programma van geplande rookstopinterventies.

De vraag rijst wel of hier al alle neuzen in dezelfde richting wijzen. De zin van osporing van longkanker werd door experts toch dikwijls in vraag gesteld.

In regio's met een hoge incidentie van en mortaliteit door maagkanker, valt ook screening op Helicobacter pylori te overwegen - stelt de Commissie.

Verandering van koers

De aanbevelingen houden nog een paar opvallende koerswijzigingen in.

Voor borstkankerscreening wordt voorgesteld de doelgroep uit te breiden van vrouwen tussen 50 en 69 jaar naar vrouwen tussen 45 en 75 jaar.

Tot nu toe luidde het oordeel van experts veeleer dat, bijvoorbeeld, voor screening in de leeftijdsgroep tussen 40 en 49 jaar de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.

Tevens beveelt de Europese Commissie aan om bij mannen tot 70 jaar een PSA-test uit te voeren voor de opsporing van prostaatkanker.

Op gezondheidenwetenschap.be - de website van Cebam voor het grote publiek - lees je nog tot vandaag dat systematische PSA-screening niet aanbevolen wordt.

"Systematische screening op prostaatkanker zou het sterftepercentage wat kunnen doen dalen. Het grote probleem hier is echter de overbehandeling", luidt het.

De Europese Commissie stelt evenwel dat ze haar aanbevelingen heeft geformuleerd in het verlengde van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

"Door onze nieuwe aanbevelingen zal de kankerscreeningsregeling van de EU betrekking hebben op soorten kanker die samen goed zijn voor bijna 55 % van alle nieuwe gevallen die elk jaar in de EU worden gediagnosticeerd", stelt Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

De vorige aanbeveling dateert uit 2003. Om het Europese kankerberstrijdingsplan kracht bij te zetten komt de Commissie nu met aanbevelingen die de doelgroep uitbreiden en de detectie van nieuwe vormen van kanker in een vroegtijdig stadium moeten bevorderen.Negentig procentDe eerst aanbeveling is eigenlijk een inspanningsverbintenis. De Commissie wil dat de bestaande screeningsprogramma's - voor borstkanker, baarmoederhalskanker en colorectale kanker - aangeboden wordt aan minstens 90% van de doelgroep. Tegen 2025 moet dat een feit zijn.Voor colorectale kanker moet een fecale, immunochemische triagetest - om te zien wie in aanmerking komt voor colonoscopie of endoscopie - aangeboden worden aan alle personen tussen 50 en 74 jaar oud. Dat is een uitbreiding van de leeftijdsgroep die bijvoorbeeld bij ons al volop aan de gang is.Voor screening op baarmoederhalskanker luidt de aanbeveling dat de doelgroep tussen 30 en 35 jaar oud om minstens de vijf jaar een HPV-test aangeboden krijgt - rekening houdend met de vaccinatiestatus tegen het humaan papillomavirus. Werk aan de winkel voor onze federale minister.Long- en maagkankerNieuw is dat Europa nu ook aanbeveelt om zware rokers en ex-rokers te screenen op longkanker: patiënten tussen 50 en 70 jaar oud met 30 pakjaren zouden een CT-scan (met lage stralingsdosis) aangeboden krijgen.De lidstaten moeten hiertoe implementatieonderzoek opzetten - gekoppeld aan een programma van geplande rookstopinterventies.De vraag rijst wel of hier al alle neuzen in dezelfde richting wijzen. De zin van osporing van longkanker werd door experts toch dikwijls in vraag gesteld.In regio's met een hoge incidentie van en mortaliteit door maagkanker, valt ook screening op Helicobacter pylori te overwegen - stelt de Commissie. Verandering van koersDe aanbevelingen houden nog een paar opvallende koerswijzigingen in. Voor borstkankerscreening wordt voorgesteld de doelgroep uit te breiden van vrouwen tussen 50 en 69 jaar naar vrouwen tussen 45 en 75 jaar. Tot nu toe luidde het oordeel van experts veeleer dat, bijvoorbeeld, voor screening in de leeftijdsgroep tussen 40 en 49 jaar de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.Tevens beveelt de Europese Commissie aan om bij mannen tot 70 jaar een PSA-test uit te voeren voor de opsporing van prostaatkanker. Op gezondheidenwetenschap.be - de website van Cebam voor het grote publiek - lees je nog tot vandaag dat systematische PSA-screening niet aanbevolen wordt."Systematische screening op prostaatkanker zou het sterftepercentage wat kunnen doen dalen. Het grote probleem hier is echter de overbehandeling", luidt het.De Europese Commissie stelt evenwel dat ze haar aanbevelingen heeft geformuleerd in het verlengde van de meest recente wetenschappelijke inzichten."Door onze nieuwe aanbevelingen zal de kankerscreeningsregeling van de EU betrekking hebben op soorten kanker die samen goed zijn voor bijna 55 % van alle nieuwe gevallen die elk jaar in de EU worden gediagnosticeerd", stelt Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid.