...

Ondertitel van het symposium is: 'naar een echte vier-eenheid'. Die vier-eenheid vinden we terug in de opdeling van het programma. De dag begint met het onderdeel 'anaesthesia' en een terugblik naar 9 januari 1847, toen de Luikse dokter Joseph Bosch als eerste in België de etheranesthesie toepaste. Dan volgen bijdragen over het beleid in binnen- en buitenland, de nomenclatuur en de verplichte vaccinatie van zorgverleners. Na de koffiepauze staat 'intensive care' op het programma, met opnieuw een stand van zaken van de hervorming van de nomenclatuur, en een uiteenzetting over het MICA-project. De rol van de locoregionale anesthesist op spoed komt aan bod in deel 3: 'emergencies'. Vierde onderdeel ten slotte is 'algology', met een bijdrage over de pseudo-nomenclatuur aangaande de periferen zenuwen. Na de tweede break is het de beurt aan de assistenten, met onder meer de hervoming van het aso-statuut, een visie op de contingentering 2027, de werking van de planningscommissies, afspraken tussen de erkenningscommissies en de gelijkschakeling van de diploma's van artsen van buiten de EU. Als afsluiter wordt het jaarrapport 2021 voorgesteld.