Alles over Algemene Raad van het Riziv

AADM keurde als enige artsensyndicaat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité goed. Nadat de Algemene Raad van het Riziv op 16 oktober het definitieve begrotingsvoorstel voor het Riziv goedkeurde, gaf AAMD in de nieuwsbrief van Domus Medica meer uitleg.

Het Verzekeringscomité keurde 2 oktober een voorstel goed voor de Riziv-begroting 2024. De BVAS, die samen met ASGB/Kartel tegen stemde, richt zich in een open brief tot Marc Justaert (voorzitter van de Algemene Raad van het Riziv). "De structurele enveloppe van 100 miljoen toekennen volgens een jaarlijks wijzigende criteria en volgens het humeur van de verzekeringsinstellingen is het einde van het overlegmodel", klinkt het.

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In de vierde aflevering komen het Riziv en AADM aan bod.

De ziekenhuishervorming maakt dat de klinische biologie moet inleveren. In de begrotingsnota van de Algemene Raad van het Riziv heeft de regeringsdelegatie laten opnemen dat in 2024 23 miljoen euro gaat naar de New Deal voor huisartsen, en nog eens 23 miljoen naar intellectuele prestaties door specialisten.

Het regeerakkoord bepaalde dat de gezondheidszorg naast de volle index een groeinorm van 2,5% krijgt. In het akkoord dat de regeringsonderhandelaars begin deze week bereikte, blijft die voor 2023 behouden. (In 2024 gaat er een stukje af.) Dat wil zeggen dat de gezondheidszorgbegroting, zoals het Verzekeringscomité van het Riziv die voor ogen had, in principe kan passeren.

Hoe vaak leest u de eID in van uw patiënt? Rekent uw software geen onterechte prestaties aan? De CAFC - de antifraudecommissie van het Riziv - zette vorige week zijn nieuwe actieplan online.

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde maandag een begrotingsvoorstel goed van bijna 32 miljard euro. Veel buzzwords in de nota over deze overgangsbegroting 2022 - de klassieke artsensyndicaten kijken wat wantrouwig toe.

Maandagavond 7 december lag er op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een eerste ontwerptekst van een nieuw akkoord 2021 voor. Het moet snel gaan: volgende week moet het akkoord er zijn.

In zijn boek 'Goed ziek' stelt dokter Ri De Ridder een diepgaande hervorming van onze gezondheidszorg voor. Zal hij zich als kabinetschef van de minister van Volksgezondheid op de inzichten uit zijn boek baseren om de zorgsector de komende jaren te laten evolueren?

Het Verzekeringscomité keurde maandag 12 oktober de Riziv-begroting goed. De ziekenfondsen stemden unaniem voor. Op de andere banken was er meer verdeeldheid.

"De mutualiteiten omzeilen de staat in de Algemene Raad van het Riziv", schrijft Bvas-voorzitter Philippe Devos. "Het creëren van een inbreuk op de beveiliging van de medische gegevens is een stimulans voor het wantrouwen van de bevolking, wat contraproductief zal zijn in de evolutie naar een menselijke geneeskunde."

Eind deze week zal, zo wordt verwacht, het akkoord artsen-ziekenfondsen ophouden te bestaan. Tijdens de onderhandelingen met de ziekenfondsen en de minister van volksgezondheid wil Bvas-voorzitter Marc Moens weer het voorstel van een tweede pijler voor de ziekteverzekering voorstellen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info