...

De begroting van het Riziv bedraagt 30 miljard euro in 2021. Dat is een pak meer dan de begroting van 2020, die nog geen 28 miljard bedroeg.Een Parlement keurde immers sinds eind vorig jaar een aantal maatregelen goed die de uitgaven voor de gezondheidszorg hebben verhoogd. We zetten ze nog even op een rijtje:Dat is ruim 1,235 miljard euro meer voor de gezondheidsbegroting.Daarnaast verwachtte het Riziv een sterkere aangroei van de uitgaven dan wat de begroting normaal zou toelaten. In 2021 zou er zo normaal gezien een tekort van 539 miljoen euro zijn geweest. Maar het regeerakkoord stelt dat de Riziv-begroting in 2021 mag aangroeien tot aan de geraamde uitgaven. En bovenop deze aangroei komt er dan nog de indexmassa.De begrotingsnota die het Verzekeringscomité goedkeurde gaat nog niet in op de verschillende deelbudgetten, zoals voor de artsenhonoraria, maar geeft de richting aan waarin de begroting moet leiden tot hervormingen."De bedoeling is om meerjarenplannen uit te werken en om middelen toe te wijzen met het oog op doelmatige zorg en het realiseren van de gezondheidszorgdoelstellingen", zo lichtten de ziekenfondsen het begrotingsvoorstel toe in een mededeling. Het zijn de ziekenfondsen die de pen vasthouden bij het opstellen van de nota.Dat hun 22 vertegenwoordigers de nota dan ook unaniem goedkeurden, is geen verrassing. Op de banken van de zorgverleners en de zorgvoorzieningen was er meer verdeeldheid. Er was één tegenstem en er waren zeven onthoudingen - naast 11 stemmen voor (er waren drie afwezigen).De begrotingsnota moet nu volgende week maandag worden behandeld door de Algemene Raad van het Riziv. Daarin zetelen vijf vertegenwoordigers van de regering. Wie dat wordt voor de nieuwe ministers, zal dus deze week moeten bekend raken.