...

De artsen zullen niet de enige beroepsgroep zijn die zonder een tarievenakkoord het jaar ingaan. Vorige week raakte bekend dat ook de onderhandelingen tussen tandartsen en ziekenfondsen op niets waren uitgedraaid. Ook de kinesitherapeuten wezen overigens een overeenkomst af. Maar het Riziv zal wellicht een tarievenovereenkomst voor kinesitherapie opleggen.Woensdag vindt er overleg plaats tussen de artsensyndicaten en de ziekenfondsen - in aanwezigheid van de minister. "Wellicht zal ze zich laten vertegenwoordigen door Bert Winnen, haar nieuwe kabinetschef", vermoedt Marc Moens.Package deal"Het systeem davert op zijn grondvesten", stelt de Bvas-voorzitter. Maar hij maakt zich geen illusies. "De overheid zal niet plots met geld over de brug komen. Al is minister De Block uiteindelijk verantwoordelijk voor de besparingen, het was eigenlijk tegen haar zin", stelt dr. Moens. "Het is de regering die deze besparing wil, de N-VA op kop", vervolgt hij. Er zal dus vooral onderhandeld worden over een soort package deal, denkt hij. Hij wil in de discussie een voorstel betrekken dat de Bvas-leiders de voorbije jaren al verschillende keren naar voren hebben geschoven: een tweede pijler voor de gezondheidszorg."De feiten zijn wat ze zijn", stelt hij. "Als de overheid te weinig financiële middelen ter beschikking stelt om het huidige systeem in stand te houden, dan moet je het systeem veranderen.""We willen een tweetrapsverzekeringssysteem. Ook in Frankrijk bestaat er zo een systeem - met een bijkomende verzekering. Dat laat artsen dan toe een hoger tarief te rekenen.""De verzekeraars horen dat niet graag", weet hij. "Het ruikt te veel naar een geneeskunde met twee snelheden. Wanneer Lemye, De Toeuf en ik de voorbije jaren het voorstel hebben geopperd, had niemand er oren naar." Toch vermoedt hij, afgaande op informele gesprekken, dat de geesten aan het rijpen zijn.StemrechtEen ander punt dat dokter Moens zeker op tafel wil leggen, is de manier waarop verschillende partijen hun stem kunnen uitbrengen in de verschillende overlegorganen van het Riziv. Onlangs nog kaartte Moens aan dat de ziekteverzekeringen geen stemrecht zouden mogen hebben in de Algemene Raad van het Riziv. "De idee achter de wet van Moureaux uit 1993 was dat in de Algemene Raad van het Riziv alleen de financiers van de ziekteverzekering hun stem mogen uitbrengen - de gebruikers van het budget hebben er geen stemrecht."Maar tegen de geest van zijn wet in, gaf de toenmalige PS-minister de ziekenfondsen toch stemrecht in de AR. Dat is niet logisch, vindt Moens: "Ze zijn de grootste zorgleveranciers van het land.""Maar de uittredend kabinetchef van minister De Block heeft al te kennen gegeven dat we niet moeten dromen", vertelt Moens. Deze liberale minister gaat dat niet veranderen. "Toen Guy Verhofstadt probeerde om de macht van de ziekenfondsen te breken, heeft hem dat 11 jaar woestenij opgeleverd."VerzekeringscomitéMaar over het stemrecht in het Verzekeringscomité kan misschien wel gepraat worden. Marc Moens geeft het voorbeeld van de kinesitherapeuten: "Vorige week lag op het Verzekeringscomité een voorstel van overeenkomst voor dat het Riziv aan de (geconventioneerde) kinesitherapeuten wil opleggen. De 16 aanwezige zorgverleners stemden om principiële redenen tegen.""De ziekenfondsen vonden eigenlijk dat de kinesitherapeuten inderdaad recht hadden op meer geld. Dat de kosten voor een verplaatsing, bijvoorbeeld, veel te weinig vergoed worden. Maar als puntje bij paaltje komt, stemmen de 21 aanwezige vertegenwoordigers van de ziekenfondsen wel voor de tekst van overeenkomst die het Riziv nu voorlegt." Die bevat geen vedere tegemoetkomingen aan de eisen van de kinesitherapeuten.Omdat er geen tweederdemeerderheid was, werd het voorstel afgewezen. Maar op het volgende Verzekeringscomité ligt het voorstel opnieuw voor en een gewone meerderheid is dan voldoende om het voorstel goed te keuren. De uistlag is voorspelbaar."De ziekenfondsen zijn steeds voltallig - of minstens bijna voltallig - aanwezig op de vergadering." Voor de vertegenwoordigers zijn dat gewone werkuren, weet Moens."Voor zorgverstrekkers ligt dat een stuk moeilijker. Ze moeten hun praktijk minstens een halve dag in de steek laten om op het Verzekeringscomité te kunnen zijn. Ze betalen eigenlijk om te kunnen vergaderen."Dat vindt de Bvas-voorzitter niet correct, en als er dan toch gepraat wordt over het overlegmodel, dan moet men dat varkentje ook maar eens wassen, vindt hij.