...

Marc Moens (BVAS) wil al iets meer kwijt over het akkoord voor 2021. Het gaat over- een akkoord voor één jaar. De grote discussie zal gaan over de toekenning van de index - die bedraagt 1,01%. De indexmassa is 99,2 miljoen euro. EEen aantal projecten uit het vorige akkoord, samen goed voor 10,1 miljoen, moeten nog uit dat bedrag worden gefinancierd:- fysische geneeskunde/revalidatie: 4,89 miljoen euro;- herwaardering dagziekenhuis hematologie/immunologische aandoeningen: 3,40 miljoen euro;- interoperatieve neuromonitoring: 122 miljoen euro;- oncofreezing: 0,46 miljoen euro;- diversen: 0,18 miljoen euro;Trek je die bedragen ervan af, dan blijft er nog 89,1 miljoen euro indexmassa te verdelen.Er zijn drie voorstellen daarvoor, resumeert Moens. Het voorstel waarvoor de BVAS het meeste voelt is een lineaire index van 0,9% voor alle honoraria. Andere voorstellen zijn om iedere actieve arts 2.000 euro te geven. En om de index te differentiëren naargelang de aard van het honorarium. Beide alternatieven vindt dokter Moens omslachtig. De eerste omdat het een toepassing van de activiteitsdrempel meebrengt, en dat geeft altijd grote problemen - stelt hij. Het tweede omdat er te weinig tijd overblijft om voorstellen goed te becijferen.Telegeneeskunde komt in het akkoord voor. "Dat is een blijver", zegt Moens. Verder zijn er bepalingen over het experiment met de wachtdienst gedurende week in wachtposten, de accreditatie, de doelmatige zorg,....Klininsche biologie en radiologen zullen een half procent op hun totale budget moeten besparen, want dat zijn grote posten in de begroting. Het stuit dokter Moens, zelf klinische bioloog, dat deze artsen altijd opnieuw moeten inleveren. De klinische biologie wordt op vijf verschillende manieren aangepakt.Op 21 december moeten het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv het nieuwe akkoord goedkeuren. De artsensyndicaten en de ziekenfondsen moesten gisteren hun opmerkingen bij de ontwerptekst aan Jo De Cock bezorgen.Verder op de Nationale CommissieOver de twee laatste punten vindt u morgen meer op deze website.